Loading...

แจ้งกำหนดการเลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

Notice2019-08-07 03:49:41

แจ้งกำหนดการเลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
 

         ทาง Developer Studio ขอแจ้งเลื่อนการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 2562 จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เลื่อนเป็นวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.  

         ขอให้ผู้เล่นทุกท่านหลีกเลี่ยงการเข้าเกมในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลไอดี ในส่วนของระบบเติมเงิน ระบบ Member รวมถึงการรับไอเทมกิจกรรมทางหน้าเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะ และทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ