Loading...

Patch Update ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

Patch2019-11-07 15:04:35

Patch Update ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562


 

  • อัพเดตของรางวัล Poring Reward (เพิ่มรางวัล Costume และ กล่องสุ่มฮาโลวีน)
     

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :: https://ro.exe.in.th/asgard/news/poring-reward

 


 

  • Poring Event : Darkness Halloween 2 ( 7 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 )
    หลังจากที่สงครามของเหล่าวายร้ายจบลงแล้ว Poring Joan จึงตัดสินใจออกไปผจญภัยในโลกกว้างอีกครั้ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมี
    มอนสเตอร์หลงเหลืออยู่ตามเมืองต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชาวเมืองได้ จึงต้องขอให้เหล่าผู้กล้าออกเดินทางเพื่อไปจัดการกับ
    มอนสเตอร์พวกนั้น และแน่นอนว่า Poring Joan จะมีของรางวัลตอบแทนให้อย่างมากมาย ตั้งแต่วันนี้ - 4 ธันวาคม 2562

 


อ่านเพิ่มเติม :: https://ro.exe.in.th/asgard/news/poring-event-darkness-halloween-2