โอกาสอวดผลงานให้ชาวโลกได้รู้มาถึงแล้ว!
กับการประกวดออกแบบ Equipment และ Login Screen เกม Ragnarok ในหัวข้อ
"HBD 1st Anniversary"


ผลงานของผู้ชนะจะได้รับรางวัล และผลงาน
ผู้ชนะอันดับ1 จะถูกนำไปสร้างเพื่อใช้งานจริงในเซิร์ฟเวอร์ (ดูรายละเอียดของรางวัล)

join the contest