Loading...

3rd Anniversary : ช่วงเวลาแห่งความสุข EXP X 150%

activities 2019-07-05 08:55:20

 


 

3rd Anniversary : ช่วงเวลาแห่งความสุข EXP X 150% 

เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแบบนี้มีหรือจะพลาด กับการเปิดคูณค่าประสบการณ์ 150% จัดเต็มทุกเซิร์ฟเวอร์!! ไปเลยตลอดสัปดาห์

 

 กิจกรรมนี้เข้าร่วมทุกเซิร์ฟเวอร์ Hera / Valhalla / Jellopy 
 

 


 

  • เริ่มกิจกรรม : 11 กรกฎาคม 2562 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)
  • สิ้นสุดกิจกรรม : 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.59 น. (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)

 


 

  • กิจกรรมนี้เข้าร่วมทุกเซิร์ฟเวอร์ (Hera / Valhalla / Jellopy)
  • ในระยะเวลากิจกรรมค่าประสบการณ์ (EXP) และ ค่าประสบการณ์อาชีพ (Job EXP) จะเพิ่มขึ้นในอัตรา x 1.5 เท่า ในทุกเซิร์ฟเวอร์
  • หากใช้ไอเทม Field Manual และ Job Manual ในช่วงระยะเวลากิจกรรม การคิดค่าประสบการณ์จะเพิ่มขึ้นทั้งจากการกดใช้ไอเทมและจากการคูณของเซิร์ฟเวอร์
  • ค่าประสบการณ์ จะเพิ่มขึ้นเฉพาะในช่วงวันเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น นอกช่วงเวลากิจกรรมผู้เล่นจะได้รับค่าประสบการณ์ตามปกติ

 

 

กิจกรรมแสนสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ::  https://ro.exe.in.th/news/3rd_anniversary_AllEvent