Loading...

Boss Attack! ปล่อย Boss ส่งท้าย CBT

activities 2016-07-04 12:02:31

Boss Attack! ปล่อย Boss ส่งท้าย CBT


          ส่งท้ายช่วง Closed Beta ด้วยกิจกรรมปล่อยบอส ที่กำลังจะทำให้เมืองทั้งเมืองกลายเป็นสมรภูมิเดือด อย่าลืมเข้ามาท้าพิสูจน์ความโหดของเหล่าบอสพร้อมกัน!!

 

   วันที่ 10 กรกฏาคม 2559
   เวลา 18.00 – 20.00 (พร้อมกันทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์)

 

 

  • ทีมงานจะประกาศแผนที่ที่จะทำการปล่อยบอสให้ผู้เล่นทราบก่อนเริ่มกิจกรรม ภายในเกมและทางหน้าแฟนเพจ
  • ทีมงานจะทำการปล่อยบอสเรื่อยๆจนกว่าจะหมดระยะเวลากิจกรรม
  • ไอเทมที่ดรอปจากบอส ผู้เล่นสามารถเก็บได้ทันที