Loading...

Patch Update วันที่ 25 สิงหาคม 2559

patch 2016-09-01 13:43:40

Patch Update วันที่ 25 สิงหาคม 2559

 

-  อัพเดททั่วไป -

 1. แก้ไขปัญหา NPC เควสต์สร้างไอเทม Swordbreaker และ Mailbreaker ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
   
 2. แก้ไขปัญหาแมพ Morroc และ Prontera ไม่สามารถวาปเข้าเมืองได้บางช่วงเวลา ในขณะนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
   
 3. แก้ไขปัญหา Valkyrie Scroll สำหรับผู้เล่นที่มีไอเทม Valkyrie Scroll ในช่วงก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยทีมงานจะทำการคืนไอเทมให้กับผู้เล่นทุกท่านที่มีปัญหาดังขั้นตอนต่อไปนี้
  - นำ Valkyrie Scroll ที่มีปัญหาออกจากเกมทั้งหมด และส่ง Valkyrie Scroll ใบใหม่ให้แก่ผู้เล่นตามจำนวนที่ลบไป
  - สำหรับคนที่ซื้อ Valkyrie Scroll มาก่อนวันที่ 11 สิงหาคม แต่เปิดใช้งานหลังจากนั้นแล้วพบปัญหา ทีมงานจะส่งคืนไอเทม Valkyrie Scroll ตามจำนวนที่เปิดใช้งานไป

  ทุกท่านสามารถเข้าไปรับ Valkyrie Scroll ผ่าน NPC ชื่อ Cool Event Crop Employee เมือง Alberta พิกัด 147,60 ( *ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ชดเชยไอเทม ให้เฉพาะผู้ที่พบปัญหาจริงเท่านั้น )
  สำหรับผู้ที่พบปัญหา แต่ยังไม่ได้รับการชดเชยปัญหา สามารถติดต่อทีมงานเข้ามาได้ทาง Live Chat
   
 4. สิ้นสุดการจำหน่าย นำไอเทม Valkyrie Scroll ออกจาก Kafra Shop
   
 5. แจกของรางวัลจากกิจกรรม RTC 2016 : Rise of the Champions ประจำวันที่ 15-21 สิงหาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว หัวหน้ากิลด์สามารถเข้าไปรับของรางวัลในเกมผ่าน NPC ชื่อ Cool Event Crop Employee เมือง Alberta พิกัด 147,60


 

1.  Angel Spirit - 3,000 KP

 

2. Crown Of Deceit - 4,000 KP

 

3. Pink Drooping Kitty - 1,500 KP

 

4. Pencil In Mouth - 1,500 KP

 

 

1. Angel Scroll - 400 KP

หมายเหตุ :
ไอเทม He Battle Manual และ Field Manual มีผลทับซ้อนกัน (ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้)
ไอเทม Miracle Tonic เพิ่ม EXP ได้สูงสุดไม่เกิน 1 Lv.

 

 

 

 

 

 • (อยู่ในระหว่างการแก้ไข) BUG รับบุตรบุญธรรม ซึ่งในขณะนี้คู่รักที่แต่งงานแล้วยังคงไม่สามารถรับบุตรบุญธรรมได้ ทีมงานได้ดำเนินการประสานงานกับทาง Gravity เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
 • (รอการอัพเดท) ปรับค่าหน่วงเวลาการ loot Item จากเดิม 3-5 วินาที เป็น 7-9 วินาที เพื่อแก้ปัญหาไอเทมโดนผู้เล่นอื่นแย่งเก็บเร็วเกินไป คาดว่าจะสามารถอัพเดทให้แล้วเสร็จได้ภายใน MA สัปดาห์หน้า
 • (รอการอัพเดท) EAC เตรียมยกเครื่องเพื่อการอัพเดทระบบป้องกันบอทใหม่ ครั้งใหญ่เร็วๆ นี้!