Loading...

การ์ตูนงุงุงิงิ เรื่องราวการผจญภัยของแมรี่แอนด์เดอะกรูฟ

guide 2017-05-19 15:03:07

การ์ตูนงุงุงิงิ เรื่องราวการผจญภัยของ
" แมรี่แอนด์เดอะกรูฟ "

     การ์ตูนงุๆงิๆ เรื่องราวการผจญของแมรี่แอนด์เดอะกรูฟ เด็กหญิงที่มีสายตาคมเข้มยิ่งกว่าหมี กับการผจญภัยพร้อมเหล่าผองเพื่อนสุดเพี้ยน ติดตามอ่านได้ทางหน้าแฟนเพจ Ragnarok Online Thailand ทุกวันเสาร์ หรือตามแต่อารมณ์ของแมรี่
 

Mary's Diary (คลิกที่ภาพเพื่อเข้าไปอ่านการ์ตูนตอนนั้นๆ)

 

[ตอนที่ 1] หมวกปอริ่งแสนรัก

 

  

[ตอนที่ 2] รับน้องเบาๆ

 

  

[ตอนที่ 3] ออกล่า OBB

 

[ตอนที่ 4] วัดดวง

 

 

[ตอนที่ 5] มุ่งสู่พาย่อน

 

 

[ตอนที่ 6] ลางสังหรณ์

 

[ตอนที่ 7] เธอชื่อบาวบาว

 

 

[ตอนที่ 8] พระผู้น่าเลื่อมใส

 

 

[ตอนที่ 9] อย่าเสียดาย

 

[ตอนที่ 10] เพื่อนเก่า (อีกคน)

 

 

[ตอนที่ 11] นี่แหละปาร์ตี้ของฉัน

 

 

[ตอนที่ 12] นี่แหละปาร์ตี้ของฉัน

 

[ตอนที่ 13] รินริน VS แมรี่

 

 

[ตอนที่ 14] ไนท์ผู้ไม่ขี่เป็ด

 

 

[ตอนที่ 15] สิ่งมีชีวิตที่อยู่จุดสูงสุดในเกม

 

[ตอนที่ 16] ความตั้งใจของนิวจ้า

 

 

[ตอนที่ 17] ก้าวต่อไปเพื่ออนาคต

 

 

[ตอนที่ 18] ดิ้นรนเพื่ออิสรภาพ

 

[ตอนที่ 19] ผู้อยู่เบื้องหลัง

 

 

[ตอนที่ 20] ปิดคดี

 

 

[ตอนที่ 21] ชีวิตใหม่