Loading...

Choose Your Side : ผนึกกำลังล่า Osiris

activities 2016-09-21 17:32:15

Choose Your Side : ผนึกกำลังล่า Osiris

          เมื่อ Osiris เข้ามาบุกเมือง!! เหล่า Monk และ Sage ผู้กล้าขออาสาปกป้องเมืองนี้ไว้ แต่ดูเหมือนเจ้า Osiris ตัวนั้นจะแข็งแกร่งเกินไป หนทางเดียวที่จะช่วยทุกคนไว้ได้ คือทุกคนจะต้องรวมพลังกันหาอุปกรณ์เพื่อผลิตอาวุธที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นออกมา ได้เวลาร่วมมือร่วมใจช่วยกันทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงกันแล้ว!

 

 

วันนี้ – 30 กันยายน 2559

 

 

 • 1 ID สามารถกดรับไอเทมได้ 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น
 • สามารถเข้าสู่ลิ้งค์กิจกรรมทางหน้าแฟนเพจ Ragnarok Online Thailand หรือคลิกที่นี่!!
 • กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้


 

1. Login ทุกวัน รับไอเทมทุกวัน 

 • ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรก ผู้เล่นจะต้องเลือกว่าจะเข้าร่วมทีม Monk หรือ Sage (ไม่มีผลต่อตัวเกมหรือการเข้าร่วมกิจกรรม) 

 • กดปุ่ม “แชร์เพื่อรับรางวัล” ด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนกิจกรรมและแชร์หน้ากิจกรรมไปสู่ Facebook ของท่าน (ต้องแชร์กิจกรรมก่อนเท่านั้นถึงจะเสร็จสิ้นขั้นตอน และสามารถรับรางวัลได้) 

 • ผู้เล่นสามารถเข้ามา Login กิจกรรมใหม่ ได้ในเวลา 00.00 น. ของทุกวัน
 • สามารถรับของรางวัลได้ที่ NPC : Cool Event Crop employee เมือง Alberta พิกัด 147,60

 

2. ผนึกกำลังล่า Osiris (รางวัลพิเศษ)

 • หลังจากกดแชร์กิจกรรมไปสู่หน้า Facebook แล้ว ผู้เล่นสามารถนำไอเทมที่กำหนดไปขายให้กับ NPC ภายในเกม (NPC ตัวใดก็ได้) ซึ่งไอเทมแต่ละชิ้นจะมีคะแนนแตกต่างกัน ดังนี้


 

 • ของรางวัลจะได้รับเมื่อผู้เล่นร่วมกันสะสมคะแนนได้ถึง 800,000 คะแนน, 1,200,000 คะแนน และ 2,000,000 คะแนน

 

 • ไอเทมทุกชิ้นที่ผู้ร่วมกิจกรรมขายสู่ NPC จะถูกนับคะแนนรวมกันจากทุกเซิร์ฟเวอร์
 • คะแนนการขายไอเทมจะนับคะแนนจากผู้ที่กดเข้ามาลงทะเบียนและแชร์กิจกรรมในข้อ 1 เท่านั้น หากไม่ได้ทำการลงทะเบียนก่อน การขายไอเทมครั้งนั้นจะไม่ถูกนับรวมในกิจกรรม
 • การลงทะเบียนจะคิดเป็นวันต่อวัน หากลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จะต้องกลับเข้ามาลงทะเบียนอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น
 • คะแนนทั้งหมดจะถูกนับตั้งแต่เวลา 00.00-23.59 น. และผลคะแนนจะแสดงขึ้นบนหน้าแอพเวลา 14.00 น. ในวันถัดไป (ยกเว้นคะแนนของวันที่ 24-25 กันยายน จะถูกอัพเดทพร้อมกันในวันที่ 26 กันยายน)
 • หากคะแนนถึงตามที่กำหนด ผู้เล่นจะได้รับรางวัลเป็น Master Code ทางหน้าแฟนเพจ Ragnarok Online Thailand >> สามารถเติม Item Code ได้ที่นี่!!

 

1. ของรางวัลจากกิจกรรม Login ทุกวัน รับไอเทมทุกวัน

 

2. ของรางวัลจากกิจกรรม ผนึกกำลังล่า Osiris

เมื่อสามารถสะสมคะแนนได้ 800,000 คะแนน

 

เมื่อสามารถสะสมคะแนนได้ 1,200,000 คะแนน

 

เมื่อสามารถสะสมคะแนนได้ 2,000,000 คะแนน