Loading...

[Event] Enriched Exchange : แลกรับวัตถุดิบตีบวกชั้นเลิศ!

activities 2019-10-16 13:14:11


 

[Event] Enriched Exchange : แลกรับวัตถุดิบตีบวกชั้นเลิศ!

โอกาสในการครอบครองวัตถุดิบชั้นดีในการตีบวกมาถึงแล้ว! เพียงผู้เล่นนำไอเทม Elunium หรือ Oridecon มามอบให้กับ NPC Abrasive Artisan ที่ Eden Group ชั้น 2 ก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเป็น Enriched Elunium หรือ Enriched Oridecon ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562

 


 

  • เริ่มกิจกรรม :: 17 ตุลาคม 2562 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)
  • สิ้นสุดกิจกรรม :: 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.59 น. (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)

 

 

  • ผู้เล่นสามารถนำไอเทม Elunium หรือ Oridecon มามอบให้กับ NPC Abrasive Artisan ที่ Eden Group ชั้น 2 เพื่อทำการเปลี่ยนเป็น Enriched Elunium หรือ Enriched Oridecon (การแลกเปลี่ยนนั้นมีโอกาสที่จะสำเร็จ และ ไม่สำเร็จ)

 

  • อัตราการแลกเปลี่ยนไอเทมมีดังนี้
    Elunium 20 ea + 300,000 zeny = มีโอกาสได้รับ Enriched Elunium 1 ea
    Oridecon 10 ea + 300,000 zeny = มีโอกาสได้รับ Enriched Oridecon 1 ea 

 

 

 

  • หากผู้เล่นทำสำเร็จจะได้รับแร่ Enriched ตามชนิดของแร่ที่นำมาแลกเปลี่ยน หากการแลกเปลี่ยนไม่สำเร็จ ไอเทมทั้งหมดที่ใช้แลกจะหายไป แต่ ผู้เล่นจะได้รับ Shard ชิ้นส่วนของแร่ ตามชนิดที่ผู้เล่นนำมาแลก จำนวน 1 ea

 

 

  • ผู้เล่นสามารถทำการสะสม Shard ที่ได้รับ มาแลกของรางวัลได้ที่ NPC Abrasive Artisan เช่นกัน

 

 

Enriched Elunium Shard / Enriched Oridecon Shard ใช้สำหรับแลกรางวัล 


* หลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม ชิ้นส่วนจะไม่ถูกลบออก *
ผู้เล่นสามารถทำการเก็บไว้ เพื่อแลกไอเทม ใน Event ครั้งหน้าได้นะคะ

 

ของรางวัล จำนวน Shard ที่ใช้แลก


ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
 
2 ea Enriched Elunium Shard
30 ea


ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
 
2 ea Enriched Oridecon Shard
30 ea