Loading...

EXP x 150% ฉลองคริสมาสต์พร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์!!

activities 2016-12-22 11:25:22

EXP x 150% ฉลองคริสมาสต์พร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์!! 

            กลับมาแล้วตามคำเรียกร้อง ต้อนรับเทศกาลคริสมาสต์ด้วยกิจกรรม EXPx150% พร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 23-26 ธันวาคมนี้ มาเก็บเลเวลกันให้สนุกสุดมันส์พร้อมกันสุดสัปดาห์นี้!


 

23 ธันวาคม (12.00 น.) - 26 ธันวาคม (17.00 น.)

 

 

- ในระยะเวลากิจกรรมค่าประสบการณ์ (EXP) และ ค่าประสบการณ์อาชีพ (Job EXP) จะเพิ่มขึ้นในอัตรา x 1.5 เท่า ในทุกเซิร์ฟเวอร์

- หากใช้ไอเทม Field Manual และ Job Manual ในช่วงระยะเวลากิจกรรม การคิดค่าประสบกาณ์จะเพิ่มขึ้นทั้งจากการกดใช้ไอเทมและจากการคูณของเซิร์ฟเวอร์

- ค่าประสบการณ์จะเพิ่มขึ้นเฉพาะในช่วงวันเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น นอกช่วงเวลากิจกรรมผู้เล่นจะได้รับค่าประสบการณ์ตามปกติ