Loading...

จดหมายชี้แจงจาก Gravity เรื่องกรณีปัญหาไอเทมประเภท Potion

notice 2016-11-26 00:02:39

 

สวัสดี ผู้เล่นของ Ragnarok Online Thailand ทุกท่าน

พวกเราในนามของ RO1 Studio จาก Gravity

 

    ก่อนอื่นทางเราต้องขออภัยที่ทำให้ผู้เล่นทั้งหลายต้องตื่นตระหนกจากการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจในครั้งนี้

    ทางเราต้องการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณการฟื้นฟูของ Potion บางส่วนที่เกิดขึ้นภายในเซิร์ฟเวอร์ ROEXE ล่าสุด

    การเปลี่ยนแปลงผลของไอเทมประเภท Potion บางส่วนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดจากการปรับสมดุลของ Potion ภายในเกมทางระบบในขณะที่มีการเพิ่มอาชีพ Alchemist เข้ามา

    จากที่กล่าวมาเป็นรายละเอียดที่ถูกใช้งานร่วมกันภายในเกม Ragnarok ทั้งหมดทุกเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก โดยส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนนั้นก็เพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่าง Potion ที่ Ranker ของ Alchemist สร้างขึ้นกับ Potion อื่น ๆ

    แต่ในกรณีของ "Siege Blue Potion" นั้น ทางเราได้รับการชี้แจงและอธิบายสถานการณ์ของประเทศไทยจากทางบริษัท Electronics Extreme แล้ว จึงมีการปรึกษาและตัดสินใจร่วมกับทาง Electronics Extreme ว่าให้มีการยกเว้นจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

    ซึ่งในส่วนของ "Siege Blue Potion" นั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่พอใจของผู้เล่นที่มีอยู่หรือซื้อในภายหลังและเพื่อรักษามูลค่าเดิมที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด ทางเราจึงได้มีการปรับความสมดุลผ่านการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวในวันนี้ ขอให้ทุกท่านเข้าใจในจุดนี้และหวังว่าจะสามารถแก้ไขความไม่สะดวกในการใช้บริการได้

    ทางเราต้องขออภัยอีกครั้งที่ทำให้ผู้เล่นทุกท่านตกใจ พวกเราบริษัท Gravity และบริษัท Electronics Extreme ผู้ให้บริการภายในประเทศไทยจะตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้าง Ragnarok ที่ได้รับความรักจากผู้เล่นทุกท่านให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

    ทางเราจะติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สะดวกที่ผู้เล่นทุกท่านได้พบอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ขอบคุณ

2016.11.26

Gravity