Loading...

ชี้แจงสถานการณ์ Disconnect บนเซิร์ฟเวอร์ Jellopy

notice 2018-04-03 09:54:37


 

ชี้แจงสถานการณ์ Disconnect บนเซิร์ฟเวอร์ Jellopy
 

     ประกาศจาก Ragnarok Online Thailand เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาอาการ Disconnect หลุดออกจากเกม ในเซิร์ฟเวอร์ Jellopy ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยตลอดเวลาทีมงานไทยได้เร่งประสานงาน ติดตาม และให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด ร่วมกับทางทีมผู้พัฒนา Gravity เพื่อดำเนินการค้นหาสาเหตุของปัญหาอาการหลุดดังกล่าว และได้มีการขอความร่วมมือจากทีมผู้พัฒนาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวบ่อยครั้ง เพื่อไล่ทดสอบ และแก้ไขปัญหาในแต่ละจุด ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้เวลา เป็นเหตุทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อการเล่นของผู้เล่นทุกท่านที่อยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์ Jellopy ณ ช่วงเวลานี้

    ทีมงานจึงขอแจ้งแก่ผู้เล่นทุกท่านในเซิร์ฟเวอร์ Jellopy ทราบว่า จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราว (Urgent Maintenance) อยู่เป็นระยะในช่วงระยะนี้ สำหรับตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด โดยจะมีการแจ้งให้ทราบทางอีกครั้งหน้าแฟนเพจ Ragnarok Online Thailand

    ทีมงาน Ragnarok Online Thailand ขอยืนยันว่าทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจ และพร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดในปัญหาดังกล่าวนี้ตลอดเวลา โดยในส่วนของมาตรการชดเชยนั้นจะมีการประกาศให้ทราบกันอีกครั้ง หลังจากสามารถแก้ไขปัญหาอาการหลุดดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ทีมงานต้องขออภัยผู้เล่นทุกท่านที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้