Loading...

KP Bonus : ทุกการใช้งาน 100 KP รับคูปองแลกไอเทมฟรี!

promotions 2017-05-04 17:09:02

KP Bonus : ทุกการใช้งาน 100 KP รับคูปองแลกไอเทมฟรี!
 

          ทุกการใช้งาน Kafra Point ได้รับมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะทุก 100 KP สามารถนำมาสะสมคูปองแลกรับไอเทมได้ฟรีๆ! สะสมคูปองได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 มิถุนายน 2560
 

     

  

 • เริ่มโปรโมชั่น : 4 พฤษภาคม 2560 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
 • สิ้นสุดโปรโมชั่น : 1 มิถุนายน 2560 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
 • แลกรับไอเทมได้ภายในช่วงโปรโมชั่น หรือไม่เกินวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 23.59 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 


 

 • ทุกๆการใช้งาน Kafra Point ในเกม ครบ 100 KP จะได้รับคูปอง 1 ใบ
 • คูปองจะได้รับภายในวันถัดไปหลังการใช้งาน Kafra Point 1 วัน เช่น ผู้เล่นมีการใช้ Kafra Point ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม (ก่อนเวลา 23.59 น.) จะได้รับคูปองในวันที่ 9 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 • สามารถเช็คจำนวนคูปองได้จากทางเว็บไซต์ https://activities.exe.in.th (ล็อคอิน>เลือกเกม Ragnarok)
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมแล้วจะไม่สามารถสะสมคะแนนเพิ่มได้อีก แต่คะแนนที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้วจะสามารถใช้คะแนนเพื่อแลกไอเทมได้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 23.59 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • สามารถสะสมคูปองได้ตลอดช่วงระยะเวลากิจกรรม
 • เมื่อแลกไอเทมรางวัลแล้ว จำนวนคูปองจะถูกหักตามจำนวนคูปองที่ใช้ไป
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อยืนยันการรับรางวัลโปรโมชั่นจากหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าเกมเพื่อกดรับไอเทมผ่าน NPC ชื่อ Cool Event Corp Employe เมือง Alberta พิกัด 147,60
   NPC ชื่อ Cool Event Corp Employe เมือง Alberta พิกัด 147,60

 


ไอเทมที่สามารถแลกรับได้
 
 จำนวน  คูปองที่ใช้แลก


White Potion Box (100 ขวด)
สามารถแลกเปลี่ยนได้

 
3 20Bubble Gum In Mouth Box
สามารถแลกเปลี่ยนได้
 
1 30Four Leaf Clover In Mouth Box
สามารถแลกเปลี่ยนได้
 
1 30Big Defense Potion 50 Box
สามารถแลกเปลี่ยนได้
 
1 30Big Magic Defense Potion 50 Box 
สามารถแลกเปลี่ยนได้
 
1 30


Increase AGI Scroll Box
สามารถแลกเปลี่ยนได้

 
1 50Elite Siege Supply Box
สามารถแลกเปลี่ยนได้
 
5 50Blessing Scroll Box
สามารถแลกเปลี่ยนได้

 
1 50Silvervine Fruit
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

 
10 50Boarding Halter Box 7Days
สามารถแลกเปลี่ยนได้
 
1 100


Enriched Oridecon
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
 
1 200Enriched Elunium
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
 
1 200Costume Adv Whisper Mask
สามารถแลกเปลี่ยนได้
 
1 3,000

 


 

เมื่อสะสมคูปองครบ 400 ชิ้น สามารถนำมาแลกรับ Biscuit Stick Box ได้
เฉพาะในช่วงวันที่ 4 พ.ค. 60 เวลา 15.00 น. ถึง 11 พ.ค. 60 เวลา 08.59 น. เท่านั้น

หากหมดช่วงเวลากิจกรรมแล้วจะไม่สามารถแลกรับ Biscuit Stick Box ได้ แต่ไอเทมอื่นยังคงแลกรับได้ตามปกติ
 


ไอเทมที่สามารถแลกรับได้
 

จำนวน
 

คูปองที่ใช้แลก
 STR Biscuit Stick Box
สามารถแลกเปลี่ยนได้
 
1 400VIT Biscuit Stick Box
สามารถแลกเปลี่ยนได้
 
1 400AGI Biscuit Stick Box
สามารถแลกเปลี่ยนได้

1 400INT Biscuit Stick Box
สามารถแลกเปลี่ยนได้

1 400DEX Biscuit Stick Box
สามารถแลกเปลี่ยนได้
 
1 400LUK Biscuit Stick Box
สามารถแลกเปลี่ยนได้

1 400