Loading...

แจ้งกำหนดการเลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

news 2018-02-12 04:19:20แจ้งกำหนดการเลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

      แจ้งกำหนดการ เลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เลื่อนเป็นวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ขอให้ผู้เล่นทุกท่านหลีกเลี่ยงการเข้าเกมในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลไอดีค่ะ

      ในส่วนของระบบเติมเงิน ระบบ Member และการรับไอเทมกิจกรรมทางหน้าเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะ