Loading...

แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

notice 2019-06-17 07:52:39แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 มิถุนายน 2562
 

      ทาง Developer Studio ขอแจ้งขยายเวลาการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 จากกำหนดการเดิมเวลา 9.00 น. - 15.00 น. มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาเป็น ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 18.00 น. 

     ขอให้ผู้เล่นทุกท่านหลีกเลี่ยงการเข้าเกมในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลไอดี ในส่วนของระบบเติมเงิน ระบบ Member รวมถึงการรับไอเทมกิจกรรมทางหน้าเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะ และทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ