Loading...

แจ้งกำหนดการเลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

notice 2018-09-14 04:37:12แจ้งกำหนดการเลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

       เนื่องจากในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายนนี้ จะมีการปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์กลุ่ม Revo Classic (Thor / Loki / Valkyrie) สู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ Hera ในสัปดาห์หน้าจึงมีการปรับเปลี่ยนวัน และเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ดังนี้
 

  • เซิร์ฟเวอร์ Jellopy และ Asgard  ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
  • เซิร์ฟเวอร์ Revo Classic  ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 00.30 น. จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 7.00 น. (EXP Bonus Time x150% เริ่ม 20 - 24 ก.ย. เวลา 12.00 น. หลังปรับโครงสร้าง)
     

      ในส่วนของระบบเติมเงิน ระบบ Member และการรับไอเทมกิจกรรมทางหน้าเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

 


 

ข้อมูลรายละเอียดการปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ Hera
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :: https://ro.exe.in.th/news/revo-transfer-hera-info