Loading...

แจ้งกำหนดการเลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

notice 2020-01-20 06:11:10

แจ้งกำหนดการเลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
 

         ทาง Developer Studio ขอแจ้งเลื่อนการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เลื่อนเป็นวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.  

         ขอให้ผู้เล่นทุกท่านหลีกเลี่ยงการเข้าเกมในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลไอดี ในส่วนของระบบเติมเงิน ระบบ Member รวมถึงการรับไอเทมกิจกรรมทางหน้าเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะ และทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ