Loading...

แจ้งกำหนดการเลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

notice 2019-04-01 07:40:53


 

แจ้งกำหนดการเลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

        แจ้งกำหนดการ เลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. 62 เลื่อนเป็นวันพุธที่ 3 เม.ย. 62 เวลา 09.00 - 15.00 น.


สิ้นสุดกิจกรรม 3 เมษายนนี้! ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์https://ro.exe.in.th/news/white-day-quest-2019
 

        ทั้งนี้ส่งผลให้กิจกรรม White Day ถูกปรับวันสิ้นสุดกิจกรรม จากกำหนดการเดิมวันพฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. 62 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ เปลี่ยนเป็น วันพุธที่ 3 เม.ย. 62 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ เช่นเดียวกันค่ะ และขอให้ผู้เล่นทุกท่านหลีกเลี่ยงการเข้าเกมในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลไอดี ในส่วนของระบบเติมเงิน ระบบ Member รวมถึงการรับไอเทมกิจกรรมทางหน้าเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ