Loading...

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Live Chat ชั่วคราว

notice 2019-01-31 03:29:48

 

แจ้งผู้เล่นทุกท่าน
 

   บริษัท Electronics Extreme จะทำการปิดปรับปรุงระบบ Live Chat ชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. จนถึงวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.59 น. และจะเปิดให้บริการ Live Chat ตามปกติอีกครั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เกม กิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ 
   บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด