Loading...

[Beta Version] Monster Paradise Event

notice 2020-01-15 03:51:03


 

[Beta Version] Monster Paradise Event
 

 ระบบกิจกรรมนี้ เปิดให้ทดสอบใช้งานได้ทุกเซิร์ฟเวอร์ Hera / Valhalla / Jellopy 

 


หมายเหตุ
เนื่องจากระบบกิจกรรมนี้อยู่ในช่วงทดสอบ ในภายภาคหน้าอาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
การเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามความเหมาะสมนะคะ

 

 

  

 • ระบบกิจกรรมนี้ เป็นการเปิดดันเจี้ยนพิเศษสำหรับให้ผู้เล่นเข้าไปทำภารกิจล่ามอนสเตอร์ (สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเป็นปาร์ตี้ได้) โดยมีของรางวัลเป็นค่าประสบการณ์ และเหรียญสำหรับใช้แลกรับของรางวัล
 • ผู้เล่นจะสามารถทำภารกิจได้ก็ต่อเมื่อตัวละครมีเลเวล 50 ขึ้นไปเท่านั้น
 • ผู้เล่นมีเวลาในการทำภารกิจ 20 ชั่วโมง หากทำสำเร็จจะได้รับของรางวัลตามที่กำหนด / หากทำไม่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับของรางวัลเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น
 • พิเศษ! สำหรับผู้เล่นที่เป็น VIP Member จะได้รับค่าประสบการณ์มากขึ้นกว่าเดิมถึง 2 เท่า เมื่อทำภารกิจสำเร็จ
  อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ VIP Member คลิกที่นี่
 • 1 วัน สามารถทำภารกิจได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น! หลังจากที่ทำภารกิจสำเร็จแล้ว สามารถกลับมารับภารกิจใหม่ได้
  เมื่อครบ 23 ชั่วโมง
 • หมายเหตุ : มอนสเตอร์กิจกรรมภายในดันเจี้ยน จะไม่ดรอปไอเทม / ไม่มีค่าประสบการณ์ และ จะมีการปรับเปลี่ยนในทุกๆเดือน

 

 

 

 • ผู้เล่นสามารถทำการรับภารกิจได้ที่ NPC ยายมี ซึ่งจะประจำอยู่ที่ Eden Group บริเวณชั้น 1
   

 

 • ทำการพูดคุยกับ NPC ยายมี เลือก รับเควสล่ามอนสเตอร์
   

 

 • ผู้เล่นมีเวลา 20 ชั่วโมง ในการทำภารกิจกำจัดมอนสเตอร์ ให้ครบตามจำนวนที่ NPC กำหนด (200 ตัว)

 

 

 • เมื่อรับภารกิจแล้วผู้เล่นจะถูกส่งเข้าสู่ดันเจี้ยนพิเศษ เพื่อทำการกำจัดมอนสเตอร์ 

 

 

 • หมายเหตุ : หากผู้เล่นทำการออกจากเกมในระหว่างที่อยู่ภายในดันเจี้ยนนี้ ตัวละครจะถูกส่งกลับออกมาข้างนอกทันที แต่สามารถกลับเข้าไปใหม่ได้ โดยการคุยกับ NPC ยายมี เลือก วาร์ปเข้าไปยังพื้นที่

​​

 

 • ภารกิจที่ได้รับจะแบ่งออกตามระดับเลเวลของผู้เล่นดังนี้ (หากทำภารกิจสำเร็จ จะได้รับของรางวัลดังตาราง)

 

* เฉพาะการกำจัดมอนสเตอร์ภายในดันเจี้ยนพิเศษเท่านั้น!
ไม่นับรวมกับการกำจัดมอนสเตอร์ปกติ ที่อยู่ตามแผนที่ต่างๆนะคะ *

หมายเหตุ : มอนสเตอร์กิจกรรมภายในดันเจี้ยน จะไม่ดรอปไอเทม
ไม่มีค่าประสบการณ์ และ จะมีการปรับเปลี่ยนในทุกๆเดือน

 


 

* HP ของมอนสเตอร์ จะมีการปรับใหม่ในวันที่ 23 ม.ค. 63 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นะคะ *

 

 • หากทำภารกิจ (กำจัดมอนสเตอร์จำนวนตามที่กำหนด ) ไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับ EXP / JOB EXP เพียงครึ่งเดียวจากอัตราที่กำหนด และ เหรียญ Token 8 ea

 

 

 • เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ให้กลับมาส่งภารกิจที่ NPC ยายมี จากนั้นจะได้รับของรางวัล

 

*ผู้เล่นสามารถกลับมารับภารกิจใหม่ได้อีกครั้งเมื่อครบ 23 ชั่วโมง*

 

 

 • เหรียญที่ได้รับจากการส่งภารกิจ ใช้สำหรับเพื่อแลกของรางวัลที่ NPC ยายมี
   


 

 

รายการของรางวัลที่สามารถแลกรับได้
 

ของรางวัล Hunting Coin ที่ใช้
Buff EXP + 50% เป็นเวลา 30 นาที
ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Field Manual และ He Battle Manual ได้
30 ea
Buff JOB EXP + 50% เป็นเวลา 30 นาที
ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Job Manual ได้
30 ea


ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
150 ea


ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
10 ea


ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
10 ea


สามารถแลกเปลี่ยนได้
600 ea
และ Aigenta Slip 20 ea


สามารถแลกเปลี่ยนได้
600 ea
และ Aigenta Slip 20 ea


สามารถแลกเปลี่ยนได้
600 ea
และ Aigenta Slip 20 ea