Loading...

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม New Journey of Midgard

notice 2019-02-04 07:48:08รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม New Journey of Midgard

 

 ขั้นตอนการติดต่อรับของรางวัล 

  • ผู้โชคดีที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ทำการติดต่อยืนยันตน เพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล ผ่านทาง Live Chat (เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง) คลิกที่นี่  
  • ระบุแจ้งเรื่อง "เป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล (ระบุชื่อของรางวัล) จากกิจกรรม New Journey Of Midgard พร้อมทำการระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลให้ครบถ้วน " ในขั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครไอดีเพื่อยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไอดีดังกล่าว **ทีมงานจะไม่ขอรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดขั้นที่ 2 โดยเด็ดขาด** 
  • หากผู้โชคดีมีความประสงค์จะเข้ามารับของรางวัลด้วยตนเอง ให้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการยืนยันตน เพื่อทำการนัดวันในการมารับของรางวัล โดยสามารถเข้ามารับของรางวัลได้ที่บริษัท Electronics Extreme ตั้งอยู่ที่ 20/99 อาคารธนวัชร ชั้น 8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • สามารถแจ้งยืนยันตนได้ภายในวันนี้ - 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น. มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับ Steelseries Apex M750 RGB Red SW 
จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1 ชิ้น

 

  ของรางวัล EXE ID
mctcsthailxxx

 

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับ Steelseries Sensei 310
จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1 ชิ้น

 

  ของรางวัล  EXE ID
swindlebalxxx

 

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับ Steelseries Rival 110
จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1 ชิ้น

 

  ของรางวัล  EXE ID
jeawlinxxx
worraxxx
nichacaraxxx

 

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับ Steelseries QCK MINI 
จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1 ชิ้น

 

  ของรางวัล  EXE ID
vzio7xxx
iiasiixxx
defsoulesxxx
twinklxxx
aoffxxx