Loading...

[New Version] Refine Item ปรับปรุงระบบตีบวกเวอร์ชั่นใหม่!

notice 2020-01-14 11:00:22

[New Version] Refine Item ปรับปรุงระบบตีบวกเวอร์ชั่นใหม่!

ยกเครื่องระบบการตีบวกครั้งใหญ่ หมดปัญหาไอเทมสูญหายเมื่ออัพเกรดล้มเหลว พร้อมทั้งปลดล็อคขีดจำกัดการอัพเกรดอาวุธและเครื่องป้องกันของคุณ ให้สามารถตีบวกได้สูงสุดถึง + 20 พบกันได้ที่ Eden Group ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 

  • ปลดล็อคระดับการตีบวกสูงสุดถึง +20 (จากเดิมสามารถอัพเกรดได้สูงสุดเพียง +10)    
  • อัพเดทระบบการใช้ไอเทม Whitesmith Blessing สำหรับป้องกันไอเทมสูญหาย หากตีบวกล้มเหลว (สำหรับการตีบวกขั้น +5, +6, +7)
  • ผู้เล่นสามารถนำอาวุธ และเครื่องป้องกัน ไปตีบวกได้ที่ NPC ตีบวก ซึ่งจะให้บริการที่ Eden Group ชั้น 2

 

 


 

  • Whitesmith Blessing 
    สามารถซื้อได้จาก Kafra Shop ในราคา 1,500 KP

 

Whitesmith Blessing ใช้กับการตีบวก +5 ถึง +7 เท่านั้น

 หมายเหตุ

สำหรับการตีบวก +6 ถึง +7 ซึ่งต้องใช้ไอเทมชิ้นนี้
มากกว่า 1 ea
ให้ผู้เล่นทำการนำไอเทมชิ้นดังกล่าว
ไปทำการรวมให้เป็นก้อนเดียวก่อน ที่ NPC Magician
เมือง Prontera
จึงจะสามารถนำไปใช้งานได้นะคะ


 

  • แร่ชนิดหายาก ( ประเภท Enriched / HD )
    ผู้เล่นสามารถหาได้ โดยนำวัตถุดิบมาทำการแลกเปลี่ยนกับ NPC Abrasive Artisan ที่ Eden Group ชั้น 2 (ไอเทมทุกชิ้นที่ได้รับนั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)

 

NPC Abrasive Artisan ประจำอยู่ที่ Eden Group ชั้น 2
ไอเทม ไอเทมที่ใช้แลก โอกาสสำเร็จ
Enriched Elunium Elunium 20 ea
พร้อมเงิน 300,000 zeny
50%
ไอเทมทั้งหมดจะสูญหาย หากล้มเหลว
Enriched Oridecon Oridecon 20 ea
พร้อมเงิน 300,000 zeny
50%
ไอเทมทั้งหมดจะสูญหาย หากล้มเหลว
HD Elunium
ใช้ตีบวกเครื่องป้องกัน
ระดับ +8 ถึง +10
Enriched Elunium 3 ea
พร้อมเงิน 1,000,000 zeny
100%
HD Carnium
ใช้ตีบวกเครื่องป้องกัน
ระดับ +11 ถึง +20
Enriched Elunium 6 ea
พร้อมเงิน 2,000,000 zeny
100%
HD Oridecon
ใช้ตีบวกอาวุธ
ระดับ +8 ถึง +10
Enriched Oridecon 3 ea
พร้อมเงิน 1,000,000 zeny
100%
HD Bradium
ใช้ตีบวกอาวุธ
ระดับ +11 ถึง +20
Enriched Oridecon 6 ea
พร้อมเงิน 2,000,000 zeny
100%

 

หมายเหตุ : ไอเทมทุกชิ้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

 

 


 

 

หมายเหตุ : NPC ตีบวกด้วยแร่ Enrich ตั้งแต่ระดับ +1 ถึง +10 จะยังคงอยู่เช่นเดิม
โดยอัตราการตีบวกที่ NPC ดังกล่าวนั้น จะยังเป็นแบบเก่า และเมื่อตีบวกล้มเหลว
ไอเทมของท่านจะมีโอกาสแตกและสูญหาย

 

NPC ประเภทการตีบวก ตำแหน่ง
เครื่องป้องกัน  Eden Group ชั้น 2 พิกัด 36,185
อาวุธเลเวล 1 Eden Group ชั้น 2 พิกัด 21,285
อาวุธเลเวล 2 Eden Group ชั้น 2 พิกัด 24,185
อาวุธเลเวล 3 Eden Group ชั้น 2 พิกัด 26,185
อาวุธเลเวล 4 Eden Group ชั้น 2 พิกัด 33,185

 

 

 


 

 

 


 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 


 

 


 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

 


 

 


 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

 


 

 


 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

 


 

 


 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

 


 

 

 

สรุปวิธีการตีบวกไอเทมประเภทต่างๆ โดยที่ไอเทมจะไม่แตก และ ไม่สูญหาย