Loading...

Patch Update ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561

patch 2018-09-12 02:47:58


 

Patch Update ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561

 

สรุปผลการโหวตวันกิลด์วอร์ SV. HERA คือ
ทุกวันพุธ และ วันเสาร์ ตามเวลากิลด์วอร์ปกติ

 

 

  • นำ NPC รีเซ็ตสเตตัส ออกจากระบบ 

 

 


 

  • นำ Pop Up เว็บไซต์ที่ขึ้นมาหลังจากปิดเกมส์ออก

 

  • Fix : เพิ่ม Casting Time การใช้สกิล Arrow Shower เมื่อกดใช้สกิล และหลังการใช้สกิล จะไม่สามารถใช้สถานะการนั่งได้ทันที เพื่อป้องกัน Motion ลุกนั่ง ระหว่างใช้สกิล Arrow Shower 

 

 

 

 

  • อัพเดทหมวกฉลองครบรอบ 2 ปี RO EXTREME  ดีไซน์โดย คุณบูรณา จันทร์ผง ผู้ชนะการประกวดออกแบบหมวกฉลองครบรอบ RO EXTREME  


 

 เมื่อสวมใส่ All Status + 3 และ เพิ่ม EXP 3% เมื่อกำจัดมอนเตอร์ทุกประเภท 
 คุณสมบัติ เพิ่ม EXP 3% เฉพาะในช่วงระยะเวลากิจกรรม  ตั้งแต่วันนี้  - 27 ก.ย. 61 เท่านั้น! 

 โดยหลังจากหมดระยะเวลากิจกรรม หมวกจะเหลือคุณสมบัติเป็น All Status + 3 อย่างเดียวนะคะ 

  ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้  
 

 


 

 


 

 

ปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ กลุ่ม Revo Classic สู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ HERA  20 กันยายนนี้!
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :: https://ro.exe.in.th/news/revo-transfer-hera-info