Loading...

[Songkran Event 3/4] [Quest] Songkran 2019

activities 2019-04-04 09:06:38

 [Songkran Event 3/4] [Quest] Songkran 2019

    สงกรานต์นี้ขอเชิญชวนเพื่อนๆชาว Ragnarok Extreme มาร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม ณ งานเทศกาลวันสงกรานต์ เมืองอโยธยา พร้อมเสริมความเป็นสิริมงคลกับพิธีสรงน้ำพระ ที่ 1 ปี จะจัดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมอีกมากมาย

 

 กิจกรรมนี้เข้าร่วมได้ทุกเซิร์ฟเวอร์ Hera / Valhalla / Jellopy 

เริ่มกิจกรรม 11 เมษายน 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

 

 


 

 • เริ่มกิจกรรม :: 11 เมษายน 2562 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)
 • สิ้นสุดกิจกรรม :: 25 เมษายน 2562 เวลา 08.59 น. (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)

 


 

 • กิจกรรมนี้เข้าร่วมทุกเซิร์ฟเวอร์ Hera / Valhalla / Jellopy
 • ต้องมีเลเวล 50 ขึ้นไปจึงจะสามารถทำเควสได้
 • เควสจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Main Quest (เควสหลัก) และ Daily Quest (เควสประจำวัน)
 • 1 ตัวละครสามารถทำ Main Quest  ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • Daily Quest สามารถทำได้วันละ 12 ครั้ง (เควสจะถูกรีเซ็ตทุกวันเวลา 9.00 น.) โดย ผู้เล่นจะต้องทำ Main Quest ให้สำเร็จก่อน จึงจะสามารถทำ Daily Quest  ประจำวันได้ 
 • ผู้เล่นสามารถตรวจสอบข้อมูลของเควสได้จากหน้าต่าง Quest คีย์ลัด Alt+U
   

 


 

 

เควสจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

Main Quest (เควสหลัก) และ Daily Quest (เควสประจำวัน)
 

 

 วิธีการทำ Main Quest  1 ตัวละคร ทำเควสนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น!

 

 • เริ่มต้นเควสที่เมือง Geffen พิกัด 178,165 ทำการคุยกับ NPC ไชย เขาจะเล่าถึงงานเทศกาลที่เมืองอโยธยา และพิธีสรงน้ำพระ หากเราสนใจเข้าร่วมให้เดินทางไปหา มะลิ ที่เมือง Alberta เพื่อสอบถามรายละเอียด
   


 

 

 • เดินทางไปที่เมือง Alberta พิกัด 238,47 ทำการคุยกับ NPC มะลิ ทำการคุยไปเรื่อยๆ เธอจะให้เราไปหา Empty Bottle 5 ea และ 10 Beautiful Flower สำหรับใช้ในพิธีสรงน้ำพระ

 

 

 • Beautiful Flower สามารถซื้อได้จาก NPC Ava เมือง Alberta พิกัด 231,49 ในราคามัดละ 7,000 Zeny (1 มัด มี 10 ea)

 


 

ไอเทมชิ้นนี้สามารถแลกเปลี่ยน และเก็บเข้าคลังได้

 

 • เมื่อหาไอเทมได้ครบแล้ว ให้กลับมาคุยกับ NPC มะลิ อีกครั้ง หลังจากนั้นเราจะได้รับ Kannam Sa-ard 1 ea สำหรับนำไปสรงน้ำพระที่เมืองอโยธยา และต้องนำขันน้ำส่งกลับคืนให้มะลิ หลังจากที่สรงน้ำพระเสร็จ

   

 

ไอเทมชิ้นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ แต่สามารถเก็บเข้าคลังได้
ไอเทมชิ้นนี้จะถูกลบออกเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

 

 

 • หลังจากที่ได้รับขันน้ำแล้ว ให้ทำการคุยกับเธออีกครั้ง เธอจะนำเราไปยังเมือง Ayothaya แบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย และต้องนำขันน้ำส่งกลับคืนให้มะลิ หลังจากที่สรงน้ำพระเสร็จ
   

 

 • เมื่อมาถึงเมือง Ayothaya  ให้ไปยังพิกัด 149,170 คลิกที่ พระพุทธรูป จากนั้นทำการคุยไปเรื่อยๆ จะเป็นการเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ

 

 

 • หลังจากที่สรงน้ำพระเสร็จเรียบร้อย จะได้รับ Kannam 1 ea สำหรับนำส่งคืนให้มะลิ

 


 

ไอเทมชิ้นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ แต่สามารถเก็บเข้าคลังได้
ไอเทมชิ้นนี้จะถูกลบออกเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

 

 • คุยกับ Npc มะลิ ซึ่งยืนอยู่บริเวณข้างๆพระพุทธรูป จากนั้นจะได้รับ EXP และ Job EXP อย่างละ 50,000 สุ่มรับไอเทม 1 ชิ้น พร้อมรับ Poring Coin 5 ea

 

 

 

 

เมื่อทำภารกิจสำเร็จจะได้รับ EXP และ Job EXP จำนวนอย่างละ 50,000

Poring Coin 5 ea พร้อมสุ่มรับไอเทม 1 ชิ้นจากรายการต่อไปนี้

 

Poring Coin ใช้สำหรับแลกรับ Buff จาก NPC
 

ไอเทมชิ้นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ไม่สามารถเก็บเข้าคลังได้
ไอเทมชิ้นนี้จะถูกลบออกเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

 


 

 

สามารถแลกเปลี่ยนได้

 

 


 

 

Daily Quest (เควสประจำวัน)

สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อทำ Main Quest สำเร็จแล้วเท่านั้น!

 

 

 วิธีการทำ Daliy Quest   ทำได้วันละ 12 ครั้ง รีเซ็ตเวลาทุกๆ 9.00 น.
 

 • ผู้เล่นต้องผ่านการทำ Main Quest สำเร็จก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถทำ Daily Quest ได้
 • สามารถทำเควสได้วันละ 12 ครั้ง โดยรีเซ็ตเวลาทุกๆ 9.00 น.
 • เริ่มต้นเควสที่เมือง Ayothaya พิกัด  220,181 ทำการคุยกับ กระดานตลาดสด จากนั้นเลือก ลงชื่อ

 

 

 • ภารกิจที่ต้องทำคือภารกิจหาไอเทม โดยสุ่มรับ 1 ภารกิจ จากรายการต่อไปนี้

 

สุ่มรับ 1 ภารกิจ จากรายการต่อไปนี้
ลำดับ ไอเทมที่ต้องหา จำนวน
1 Skel-Bone  50 ea
2 Garlet  50 ea
3 Tooth of Bat 50 ea
4 Worm Peeling 50 ea
5 Sticky Mucus 50 ea
6 Daenggie 50 ea
7 Mane 50 ea
8 Animal Skin 50 ea


 

 • เมื่อทำภารกิจสำเร็จให้กลับมาคุยกับ กระดานตลาดสด อีกครั้ง หลังจากนั้นจะได้รับ EXP และ Job EXP อย่างละ 5,000 / Poring Coin 5 ea พร้อมสุ่มรับไอเทม 1 ชิ้น
   

 

เมื่อทำแต่ละภารกิจสำเร็จจะได้รับ EXP และ Job EXP จำนวนอย่างละ 5,000

Poring Coin 5 ea พร้อมสุ่มรับไอเทม 1 ชิ้นจากรายการต่อไปนี้

 

Poring Coin ใช้สำหรับแลกรับ Buff จาก NPC
 

ไอเทมชิ้นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ไม่สามารถเก็บเข้าคลังได้
ไอเทมชิ้นนี้จะถูกลบออกเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

 

 

 

 

 

 วิธีการแลกรับ Buff จาก NPC 

 

 • ใช้ Poring Coin 5 ea พร้อมเงิน 5,000 Zeny 
 • Buff ที่ได้รับมีดังนี้ All Status +6 เป็นระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง พร้อม ATK และ MATK +24
 • หมายหตุ :: หากมีการใช้ Biscuit Stick หรือ Status Dish ร่วมด้วย จะมีผลทับซ้อนกัน และไม่บวกค่าสเตตัสเพิ่ม แต่จะนับค่าสเตตัสที่มากสุดมาใช้กับตัวละครนั้นๆแทน
 • เมื่อตัวละครเสียชีวิต Buff ทั้งหมดจะหายไป
 • NPC สำหรับแลก Buff จะกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ ดังนี้

 

เมือง พิกัด
Prontera 146,93 
Geffen 126,64
Aldebaran 146,116 
 Alberta 104,60 และ 27,240  
Morocc 164,255 และ 152,54  
Morocc Ruins 121,75  
Payon 184,102  
Ayothaya 209,169  
Juno 145,187 และ 321,108  
Izlude 136,92  
Umbala 105,153  
Comodo 201,150  
Moscovia
(เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Hera และ Valhalla)
219,192 
Lighthalzen
(เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Hera และ Valhalla)
  167,97 และ 199,318 
Rachel
(เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Hera และ Valhalla)
  111,143 
Veins
(เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Hera และ Valhalla)
 205,108 และ 103,154 
Einbroch
(เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Hera และ Valhalla)
  56,203 และ 245,205
Einbech
(เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Hera และ Valhalla)
  181,129
Amatsu 102,145 และ 102,145  
Gonryun 156,122 และ 156, 122

 

 

กิจกรรมแสนสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ::  https://ro.exe.in.th/news/songkran-festival-2019