Loading...

ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีเคสยาปั๊มในเซิร์ฟเวอร์ Valkyrie

notice 2017-04-10 18:56:16

ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีเคสยาปั๊มในเซิร์ฟเวอร์ Valkyrie

 

     ประกาศจากทีมงาน Ragnarok Online Thailand เกี่ยวกับกรณีข้อสงสัยเรื่องของไอเทมประเภทฟื้นฟูทั้งหมด ภายในเซิร์ฟเวอร์ Valkyrie มีอัตราการฟื้นฟูลดลงจากเดิม ส่งผลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้น ทีมงานได้รับการแจ้งเข้ามาจากทางผู้เล่น ซึ่งทีมงานไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ทำการยื่นเรื่องขอตรวจสอบเร่งด่วนไปยังทางทีมผู้พัฒนา Gravity ภายในวันดังกล่าวทันที ซึ่งหลังจากทางทีมผู้พัฒนาได้มีการตรวจสอบโดยละเอียดแล้ว พบว่า “เป็นกรณีเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ Thor และ Loki เมื่อปลายปีที่แล้วหลังจากอัพเดทอาชีพ Alchemist เข้ามา” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงผลของไอเทมประเภท Potion บางส่วนที่กำลังเกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ Valkyrie ในขณะนี้นั้นก็เป็นสาเหตุเดียวกันกับกรณีเคสดังกล่าวข้างต้น ( อ้างอิงจากประกาศ https://ro.exe.in.th/news/gravity-explain161126 )

     กล่าวคือมาจากระบบ Ranking Alchemist ซึ่งจะแสดงผลเมื่อมีผู้เล่นสายอาชีพ Alchemist สร้างไอเทมยาออกมาจนติดอันดับครบทั้งสิ้น 10 อันดับแรก (สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Valkyrie นั้นครบ 10 อันดับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560) จึงส่งผลให้ระบบปรับสมดุล Potion ทำงานโดยอัตโนมัติ โดยระบบดังกล่าวนี้เป็นระบบพื้นฐานที่มีอยู่ภายในเกม Ragnarok Online และถูกนำมาใช้งานร่วมกันทุกเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และเพิ่มความสำคัญให้แก่สายอาชีพ Alchemist ส่งผลให้ไอเทมฟื้นฟูที่ถูกสร้างขึ้นด้วยตัวละครสายอาชีพ Alchemist นั้นเกิดความแตกต่างระหว่าง Potion ที่ Ranker ของ Alchemist สร้างขึ้นกับ Potion อื่น ๆ

 

ภาพบันทึกอันดับ Alchemist เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560
พิมพ์ /alchemist ในช่อง chat จะสามารถเช็คอันดับปัจจุบันของผู้สร้างยาของเซิร์ฟเวอร์ได้

 

 

     ย้อนกลับไปที่เคสเมื่อปลายปีก่อน ของเซิร์ฟเวอร์ Thor และ Loki ในส่วนสำหรับกรณี Siege Blue Potion โดยปกติแล้วนั้นมีคุณสมบัติฟื้นฟู SP 50-70 หน่วย ซึ่งถือเป็นมาตราฐานของทุกเซิร์ฟเวอร์ Official ทั่วโลก ซึ่งเมื่อระบบสมดุล Alchemist ทำงานอัตราการฟื้นฟูก็จะถูกปรับให้เป็นไปตามกลไกของระบบ แต่จากปัญหานี้ทำให้ผู้เล่นที่ไม่เข้าใจระบบเกม เกิดกระแสความไม่พอใจ และเกิดการเรียกร้อง ทางบริษัท Electronics Extreme ผู้ให้บริการภายในประเทศไทย จึงได้มีการปรึกษาและตัดสินใจร่วมกันกับ Gravity ให้ปรับเพิ่มคุณสมบัติการฟื้นฟูแก่ไอเทมชนิดนี้เป็นกรณีพิเศษเซิร์ฟเวอร์เดียวในโลก เพื่อให้คุณสมบัติของไอเทม Siege Blue Potion ให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปกติ (แม้จะมีการปรับสมดุล Alchemist แล้วก็ตาม) ซึ่งปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์ Valkyrie นั้นได้แสดงผลเช่นเดียวกันกับ Thor และ Loki ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่ามาตราฐาน Official Server ประเทศอื่นๆ ดังภาพประกอบด้านล่างนี้
 


0 SP (Int 1) น้ำหนัก 50% (คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปใหญ่)
 


กดใช้งาน Siege Blue Potion ได้รับ 79 SP
ค่าเฉลี่ยการฟื้นฟูของเซิร์ฟเวอร์ไทยสูงกว่าคำอธิบาย

     ก่อนหน้านี้การฟื้นฟูด้วยไอเทมของเซิร์ฟเวอร์ Valkyrie นั้นสูงกว่าเซิร์ฟเวอร์อื่นทั้ง Thor และ Loki ในปัจจุบัน เนื่องจากได้รับสิทธิ์จากข้อตกลงการเพิ่มคุณสมบัติการฟื้นฟูไอเทม Siege Blue Potion และยังไม่ได้ถูกปรับสมดุลจาก Ranking Alchemist แต่เมื่อมีอันดับ Ranking Alchemist ครบ 10 คน ระบบปรับสมดุลทำงานแล้ว คุณสมบัติของไอเทมฟื้นฟูจึงถูกปรับมาให้เท่ากับเซิร์ฟเวอร์ Thor และ Loki โดยอัตโนมัติตามกลไกของระบบ

 

   สรุปคือ การเปลี่ยนแปลงผลของไอเทมประเภท Potion บางส่วนที่เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ Valkyrie นั้นเป็นไปตามกลไกของระบบเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ Thor และ Loki มาก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นมาตราฐานเดียวกันกับ Official Server ทุกเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก ทั้งนี้ทีมงานจึงได้ทำคลิปทดสอบเปรียบเทียบระหว่างก่อน และหลังจากระบบจัดอันดับ Ranking Alchemist จะทำงานมาเป็นข้อมูลให้แก่ผู้เล่นทราบกันค่ะ

 

คลิปตัวอย่างการทดสอบ ผลไอเทมฟื้นฟู (ก่อนและหลังมีอันดับ Alchemist)

 

 

     ขอบคุณเพื่อนๆ ที่แจ้งข้อสงสัยกันเข้ามา ทีมงานพร้อมตรวจสอบ และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างสังคมเกม Ragnarok แก่ผู้เล่นทุกท่านให้ดียิ่งขึ้นต่อไป หากเพื่อนๆ พบข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถแจ้งข้อมูลแก่ทีมงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

 

 

 

 

ทีมงาน Ragnarok Online Thailand

10 เมษายน 2560