Loading...

ประกาศชี้แจงเรื่องระบบ Battle Ground ในเซิร์ฟเวอร์ Revo Classic

notice 2018-06-01 07:10:47


 

ประกาศชี้แจงเรื่องระบบ Battle Ground ในเซิร์ฟเวอร์ Revo Classic
 

     ประกาศจากทีมงาน Ragnarok Online Thailand เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาระบบ Battle Ground ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ โดยทีมงานไทยได้เร่งประสานงาน ติดตาม ร่วมกับทางทีมผู้พัฒนา Gravity เพื่อดำเนินการค้นหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ซึ่งได้ข้อสรุปคือ ทีมงานจะทำการลบเหรียญรางวัล รวมถึงไอเทมต่างๆที่ใช้เหรียญรางวัลในการแลกทั้งหมด และ จะทำการปิดระบบ Battle Ground ชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยทีมงานจะทำการชดเชยให้กับผู้เล่นทุกท่าน เป็นเหรียญ Bravery และ Valor จำนวนอย่างละ 50 เหรียญ โดยผู้เล่นจะได้รับเมื่อระบบกลับมาเปิดให้บริการ

 

 ชดเชยให้กับผู้เล่นทุกท่าน เป็นเหรียญ Bravery และ Valor จำนวนอย่างละ 50 เหรียญ
 โดยผู้เล่นจะได้รับเมื่อระบบกลับมาเปิดให้บริการ

 

   

     ขณะนี้ทางทีมงานได้มีการ นำคุณสมบัติแปลงร่างของไอเทม [Costume] Thanatos Sword เมื่อใช้สกิล First Aid ออกชั่วคราวนะคะ เนื่องจากส่งผลต่อ Motion การใช้งานสกิลของตัวละคร ซึ่งทางทีมงานมีความกังวลว่าปัญหาดังกล่าวจะมีการส่งผลกระทบในระบบ Guild War จึงได้ปรึกษากับทาง Gravity Studio เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ไข โดยได้คือสรุปดังนี้

     ในอนาคตทีมงานจะแก้ไขให้ไม่สามารถใช้สกิล First Aid ในแผนที่กิลด์วอร์ได้ (ส่วนในแผนที่ปกติจะสามารถใช้ Effect แปลงร่างจากไอเทมชนิดนี้ตามได้ปกติ) ซึ่งหากมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะนำเอฟเฟคแปลงร่างกลับคืนมาให้นะคะ