Loading...

[Revo] STAGE ON EP.11 : ผจญภัยดินแดนทะเลทราย

activities 2019-12-04 02:53:57[Revo] STAGE ON EP.11 : ผจญภัยดินแดนทะเลทราย

    Revo Stage On EP. นี้ ผจญภัยในดินแดนทะเลทราย Rachel / Veins พร้อมสำรวจถ้ำน้ำแข็ง Ice Cave และมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ Rachel Sanctuary ทุกการกำจัดมอนสเตอร์ที่กำหนด จะได้รับค่าประสบการณ์ถึง 200% ตั้งแต่วันนี้
- 9 มกราคม 2563

 

 กิจกรรมนี้เข้าร่วมได้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Hera / Valhalla เท่านั้น 

 


 

  • เริ่มกิจกรรม : 4 ธันวาคม 2562 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)
  • สิ้นสุดกิจกรรม : 9 มกราคม 2563 เวลา 08.59 น. (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)

 

 


 

  • กิจกรรมนี้เข้าร่วมได้เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Hera และ Valhalla เท่านั้น!
  • เมื่อทำการกำจัดมอนสเตอร์ทุกตัวที่กำหนด จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 200% เฉพาะในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น

 

 

รายชื่อแมพที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

 Rachel Field 

 

 

 Rachel Sanctuary 

 

 

 Ice Cave Dungeon 

 

 

 Veins Field 

 

 

ค่าประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงกิจกรรมจะมีอัตราดังนี้
 

Monster EXP Job EXP
Beholder 9,642 7,644
Seeker
มีการเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น ที่ ra_san05
11,342 8,556
Gremlin 8,710 3,536
Hodremlin
มีการเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น ที่ ra_san05
13,564 4,044
Agav 19,560 13,244
Echio
มีการเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น ที่ ra_san05
27,120 8,600
Isilla 
มีการเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น ที่ ra_san05
6,002 6,002
Vanberk 8,406 1,802
Muscipular 3,412 3,412
Siroma 4,460 2,010
Snowier
มีการเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น ที่ ice_dun03
11,764 5,398
Gazeti
มีการเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น ที่ ice_dun03
11,516 4,150
Ice titan
มีการเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น ที่ ice_dun03
27,744 15,856
Drosera 5,224 2,044
Geographer 5,430 4,000
Roween 3,338 2,532
Wild Rose 2,226 1,376
Stapo 664 442
Hill Wind 4,264 2,200