Loading...

แจ้งกำหนดการเลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

news 2017-10-02 12:47:57แจ้งกำหนดการเลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์

      แจ้งกำหนดการ เลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ขอให้ผู้เล่นทุกท่านหลีกเลี่ยงการเข้าเกมในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลไอดีค่ะ

      ในส่วนของระบบเติมเงิน ระบบ Member และการรับไอเทมกิจกรรมทางหน้าเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะ