Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน  Exclusive Meeting With Peck Palit

notice 2018-01-23 12:33:41ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน  Exclusive Meeting With Peck Palit  

     สิ้นสุดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับกิจกรรมหมุนวงล้อสะสม Poring Point สำหรับสุ่มรับตั๋วเข้างาน Exclusive Meeting With Peck Palit หรือเลือกลุ้นสุ่มรับไอเทมสุดพิเศษกันแบบฟรีๆ โดยกิจกรรมนี้ได้รับเสียงตอบรับจากเหล่าเกมเมอร์นุช และนุชา กันอย่างมากมายเลยทีเดียว และนี่คือรายชื่อผู้โชคดี ที่จะได้ไปสัมผัสประสบการ์ณสุดพิเศษกับเป๊กผลิตแบบฟินๆ ขอแสดงความยินดีด้วยจ้า
 

 ประกาศรายชื่อรอบที่ 1 จำนวน 30 ท่าน (สำรอง 5 ท่าน)
 สิ้นสุดระยะเวลาการยืนยันตนแล้ว 

 01   ภัทรวดี สินจันทร์  11   ฉัตรชัย แก้วพูลศรี  21   ณัฐกิตติ์ อัคคะปัญญาวงศ์
 02   พรเทพ พุ่มภักดี  12   ไพลิน ดียิ่ง  22   จรรยาพร แซ่คู
 03   ชัยรัตน์ มุ่งสุข  13   กำพล กอสวัสดิ์พัฒน์  23   เอิบเปรม ปิ่นประดับ
 04   เกียรติศักดิ์ บัณฑูรจินดา  14   พันธุ์ธัช ธนดลจิรเกียรติ  24   รณชัย จุลกะเศียน
 05   มัชฌิมา สัมฤทธิ์ผล  15   athiphat laophokhin  25   Nez Thanapon
 06   ฤทธิชัย ศาสตร์สาลีกร  16   ธาดา ศิริชน  26   สุทธิพงษ์ เหมสะอาด
 07   มานะ ยุทธมานพ  17   ณัฐชรินทร์ เมฆมูสิก  27   kornrawee khositsathit
 08   สุขเกษม วิจิตรจันทร์  18   รวิสรา ลอยประดิษฐ์  28   ศุภจักร อนุตรพงศ์
 09   เกรวี่ เจ้ต่าย  19   ภูวนาท สกุลนิติโรจน์  29   ณรงค์วิทย์ คำโส
 10   jack aemsaart  20   Siriphon Suwanna  30   จตุพล คงประเสริฐ
รายชื่อสำรอง 5 ท่าน
1   วาสินี ชมโฉม 2    Thanapon Keawpumpuang 3   ปริยานุช เจียรประดิษฐ์
4   กรรณิการ์ ปักสิงห์ 5   jitanun meanchaianun    


 

 ประกาศรายชื่อรอบที่สอง จำนวน 10 ท่าน 
 (กรุณายืนยันตนภายในวันศุกร์ที่ 26 ม.ค. ไม่เกินเวลา 14.00 น.) 

01   ปัญจพร ชัยศิริถาวรกุล 02   ลฎาภา สุกแสงฉาย
03   Wanvisa Taksawate 04   เป็นหญิง โรจนกุล
05   นฤมล ธโนศวรรย์ 06   ปุณณภา สิทธิ์น้อย
07   ใจชนก วาดี 08   ภัทราพร ธนากูลจิรันตน์
09   ชมภูรัตน์ งามไพโรจน์พิบูลย์ 10   Pailin Keawpumpuang

 

 

เงื่อนไขข้อกำหนด

 • สิทธิ์เข้าร่วมงาน Exclusive Meeting With Peck Palit ไม่สามารถโอนสิทธิ์  แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
 • ผู้โชคดีตามรายชือ จะต้องมายืนยันตนรับสิทธิ์เข้าร่วมงานภายในวัน และเวลาที่กำหนดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ในวันศุกร์ที่ 26 ม.ค. จะมีการติดต่อกลับจากทีมงานไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานให้ทราบ และเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
 • ในวันงานจริง (28 ม.ค.) หากมีผู้โชคดีมาร่วมงานไม่ครบ 30 ท่าน ยึดตามเวลาการลงทะเบียนซึ่งจะสิ้นสุดเวลา 15.00 น. ของวันที่จัดงาน ทางผู้จัดงานจะทำการสุ่มหาผู้โชคดีจากแฟนคลับทั่วไปที่อยู่บริเวณภายนอกหน้างาน ให้ได้รับสิทธิ์เข้าสู่บริเวณพื้นที่ภายในงานเป็นกรณีพิเศษ ตามจำนวนสิทธิ์ที่ขาดไป (จะประกาศแจ้งให้ทราบหน้างาน)

 

กำหนดการภายในวันงาน (28 ม.ค. 61)

 • เวลา 14.00 น. - 15.00 น. เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้ง 30 ท่าน **หากไม่มาลงทะเบียนภายในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์**
 • เวลา 15.00 น. ทีมงานจะปิดการลงทะเบียน พร้อมสรุปจำนวนสิทธิ์พิเศษ (กรณีที่มีผู้มาลงทะเบียนไม่ครบตามที่กำหนด)
 • เวลา 15.00 น. ศิลปิน และทีมงานเดินทางมาเตรียมความพร้อมก่อนถึงช่วงเวลาเริ่มงาน
 • เวลา 15.00 - 16.00 น. จะมีการสุ่มหาผู้โชคดีบริเวณภายนอกตัวงาน สำหรับรับสิทธิ์เข้าสู่พื้นที่จัดงานเป็นกรณีพิเศษ
 • เวลา 16.00 - 17.00 น. เริ่มงาน Exclusive Meeting With Peck Palit

 

ขั้นตอนวิธีการรายงานตัว

 • ผู้โชคดีตามรายชื่อ จะต้องมายืนยันตนรับสิทธิ์ภายในวันและเวลาที่กำหนด (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์) สามารถทำการติดต่อทีมงานได้ที่ช่องทางออนไลน์ Live Chat (ตลอด 24 ชั่วโมง) คลิก! https://ro.exe.in.th/livechat/
 • กรุณาแสดงความจำนงขอยืนยันการรับสิทธิ์เข้าร่วม งาน Exclusive Meeting With Peck Palit แก่ทีมงาน โดยจำเป็นต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
  - EXE ID ที่ใช้ร่วมกิจกรรม (ไม่ต้องบอกรหัสผ่านใดๆ ทั้งสิ้น)
  - ชื่อ - นามสกุลจริง (จะต้องตรงตามกับที่สมัคร ID ในข้างต้น)
  - หมายเลขบัตรประชาชน (จะต้องตรงตามกับที่สมัคร ID ในข้างต้น)
  - ชื่อเล่น และเบอร์โทรติดต่อกลับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการขอรับสิทธิ์เข้าร่วมงาน เฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามข้อมูล ID ที่ใช้ร่วมกิจกรรมเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • การพิจารณาของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 สถานที่จัดงาน

 

SNP HeadQuarter @ อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ( Italthai Tower )

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 งานเริ่มเวลา 16.00 น. (เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.00 น.)
 


 

เนื่องจากสถานที่จัดงานเป็นแบบกึ่งเปิด แฟนคลับสามารถมาร่วมกิจกรรมได้
แต่ขอสงวนสิทธิิ์ให้เฉพาะผู้โชคดี 30 ท่านจากกิจกรรมที่จะสามารถเข้าสู่พื้นที่ภายในตัวร้านได้นะคะ


 

วิธีการเดินทางมายังสถานที่จัดงาน
 

 • การเดินทางด้วยรถโดยสาร
  - สามารถเดินทางมาได้ ด้วยรถโดยสารสาย 11, 23 , 60 , 72 และ 113

  - หากเดินทางมาจากทางประตูน้ำ ให้ลงป้ายตึกอิตัลไทย แล้วเดินข้ามสะพานลอยมายังร้าน 
  - หากเดินทางมาจากทางพัฒนาการ ให้ลงป้ายวัดใหม่ ช่องลม ซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกับตึก

 

 • การเดินทางโดยรถไฟฟ้า
  - สถานีที่ใกล้สุดก็จะเป็น สถานีอโศก หรือ สถานีมักกะสัน สามารถลงแล้วต่อรถมายังตึกได้


 

 

 

ไฮไลท์กิจกรรมภายในงาน

 • ผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมงานทั้ง 30 ท่าน จะได้รับตุ๊กตา Angeling ขนาด 45 ซ.ม. ท่านละ 1 ตัว และ จะมีผู้โชคดี 5 ท่านที่จะได้รับตุ๊กตา Angeling เวอร์ชั่นพิเศษพร้อมลายเซ็นต์พี่เป็ก แถมได้รับจากมือพี่เป็กพร้อมถ่ายรูปคู่ด้วยนะ
 • พี่เป็กแต่งหน้าคัพเค้กแจกเหล่าผู้โชคดีภายในงาน
 • กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับเกม RO ผู้ที่ตอบถูก พี่เป็กจะป้อนเค้กที่แต่งหน้าเองให้ทาน ฟินสุดๆไปเลย 
 • มีของที่ระลึกพวงกุญแจพี่เป็กในชุดไฮพรีส และ กระจกชุดไฮพรีส แจกให้แก่ผู้โชคดี
 • มีของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่แฟนคลับที่มาร่วมงาน (ในบริเวณภายนอกสถานที่จัดงาน)