Loading...

แบบสำรวจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการไอเทม Siege Supply Box

news 2016-10-07 17:47:38

แบบสำรวจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการไอเทม Siege Supply Box 

         แบบสำรวจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้เล่นเกี่ยวกับการนำไอเทม “Siege Supply Box” กลับมาจำหน่ายใหม่ และการแยกจำหน่ายไอเทม “Siege Blue Potion” ซึ่งผลของการสำรวจนี้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงใช้ในเกมต่อไป ตามความคิดเห็นที่มากที่สุด จึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นตามความต้องการอย่างแท้จริง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวผู้เล่นเอง รวมถึงเพื่อความสมดุลของตัวเกมเช่นกัน

 


รวมพลังแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่ วันนี้ - 10 ต.ค. 59 (23.59 น.)


< เริ่มทำแบบสำรวจ >
https://activities.exe.in.th/ragnarok/poll
** 1  EXE ID มีสิทธิ์ทำแบบสำรวจได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น **

 

 

โดยมีเงื่อนไขเพื่อคัดกรองผู้แสดงความคิดเห็น ดังนี้

  • ล็อคอิน EXE ID เกมของท่านก่อนถึงจะมีสิทธิ์ทำแบบสำรวจ
  • ID ที่มีสิทธิ์ร่วมทำแบบสำรวจ ต้องมีประวัติการเติมเงินเข้าสู่ระบบเกม Ragnarok Online มาก่อน
  • ID ที่นำมาร่วมทำแบบสำรวจจะต้องไม่อยู่ในสถานะถูกระงับการใช้งาน
  • กรุณาเลือกคำตอบที่ท่านต้องการมากที่สุด หากไม่มั่นใจสามารถกดยกเลิกก่อนได้
  • 1 EXE ID ต่อ 1 สิทธิ์แสดงความคิดเห็น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หลังจากยืนยันแล้ว
  • ผลสรุปจากการทำแบบสำรวจจากผู้เล่นจะถือเป็นที่สิ้นสุด และความคิดเห็นที่มากที่สุดจะถูกนำไปใช้งานภายในเกมต่อไป
  • ทุกท่านสามารถดูสรุปผลความคิดเห็นทั้งหมดได้ทันที (อัพเดทแบบ Realtime)
  • โปรดรักษาสิทธิ์ของตัวท่านในการร่วมแสดงความคิดเห็น