Loading...

สรุปผลแนวทางการจัดการไอเทม Siege Supply Box ในเซิร์ฟเวอร์

notice 2016-10-11 17:31:38

สรุปผลแนวทางการจัดการไอเทม Siege Supply Box ในเซิร์ฟเวอร์

          หลังจากเมื่อวันที่ 7-10 ตุลาคมที่ผ่านมา ทีมงานได้มีการเปิดให้ผู้เล่นเข้ามาร่วม ทำแบบสำรวจเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการไอเทม “Siege Supply Box” ภายในอนาคต ซึ่งผลของการสำรวจนี้ได้ถูกนำไปเข้าที่ประชุมเพื่อสรุปแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงใช้ในเกมต่อไป ทั้งนี้ทีมงานต้องขอขอบพระคุณผู้เล่นทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อทำให้ได้ข้อสรุปที่เป็นไปตามความต้องการของผู้เล่นเสียงส่วนมากอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถสรุปผลการสำรวจทั้งหมดได้ดังต่อไปนี้

 

ผู้ร่วมทำแบบสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 25,545 ท่าน

https://activities.exe.in.th/ragnarok/poll/result

 

 

ข้อที่ 1 : ผู้เล่นมีความคิดเห็นอย่างไร? กับการนำไอเทม “Siege Supply Box” กลับมาจำหน่ายใหม่

  • เห็นด้วย กลับมาแบบ Kafra Point เท่านั้น ( 4,057 ท่าน หรือคิดเป็น 16% )
  • เห็นด้วย กลับมาแบบ Kafra Point และ Zeny ( 11,780 ท่าน หรือคิดเป็น 46% )
  • ไม่เห็นด้วย แต่มีแจกในกิจกรรม/โปรโมชั่นได้ ( 5,823 ท่าน หรือคิดเป็น 23% )
  • ไม่เห็นด้วย ไม่ควรนำกลับมา ( 3,885 ท่าน หรือคิดเป็น 15% )

 

 

 

ข้อที่ 2 : สำหรับผู้เล่นที่เห็นด้วย คิดว่าควรจะมีการเพิ่มน้ำหนัก ไอเทมกดใช้ “Siege Supply Box” หรือไม่?

  • ไม่ควร (อยากให้น้ำหนักเท่ากับ 1 เหมือนเดิม) ( 11,862 ท่าน หรือคิดเป็น 75% )
  • ควร (อยากให้ปรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น เพื่อให้พกพาได้น้อยลง) ( 3,975 ท่าน หรือคิดเป็น 25% )

 

 

 

ข้อที่ 3 : ผู้เล่นมีความคิดเห็นอย่างไร? หากมีการแยกจำหน่ายเฉพาะไอเทม “Siege Blue Potion” เท่านั้น

  • เห็นด้วย กลับมาแบบ Kafra Point เท่านั้น ( 3,537 ท่าน หรือคิดเป็น 14% )
  • เห็นด้วย กลับมาแบบ Kafra Point และ Zeny ( 12,847 ท่าน หรือคิดเป็น 50% )
  • ไม่เห็นด้วย ไม่ควรนำกลับมา ( 9,161 ท่าน หรือคิดเป็น 36% )

 

 

 

  ข้อสรุปแนวทางการจัดการในอนาคต มีดังนี้

   1. เพิ่มไอเทม Blue Herb จำหน่ายเป็น Zeny ในร้านค้า (เริ่ม 13 ต.ค. 59)
   2. ในอนาคตจะมีจำหน่ายเพียงกล่อง Siege Blue Potion Box
   3. ในอนาคตผู้เล่นจะสามารถทำกล่อง White Potion Box ได้เองจาก NPC ภายในเกม
   4. ไอเทมประเภท Siege Supply Box (Elite/Recruit/Advanced) จะมีแค่เพียงจากกิจกรรมหรือโปรโมชั่น