Loading...

ชดเชยจากใจทีมงาน สำหรับผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์ Valkyrie

notice 2018-03-29 07:13:24

ชดเชยจากใจทีมงาน สำหรับผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์ Valkyrie

          เนื่องจากช่วงนี้ทีมงานได้ตรวจพบปัญหาอาการออกจากเกมในบางแผนที่ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Valkyrie ซึ่งทีมงานได้เร่งประสานงานกับทางผู้พัฒนาแล้ว และ กำลังดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการชดเชยให้กับผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์ Valkyrie ทีมงานจึงเปิด EXP x150% ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 8.59 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)

 

 เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Valkyrie เท่านั้น! 
 


 

  • เริ่มคูณค่าประสบการณ์ : 29 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น.
  • สิ้นสุดการคูณค่าประสบการณ์ : 4 เมษายน 2561 เวลา 8.59 น. (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)
     

  • ในระยะเวลากิจกรรมค่าประสบการณ์ (EXP) และ ค่าประสบการณ์อาชีพ (Job EXP) จะเพิ่มขึ้นในอัตรา x 1.5 เท่า เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Valkyrie เท่านั้น!
  • หากใช้ไอเทม Field Manual และ Job Manual ในช่วงระยะเวลากิจกรรม การคิดค่าประสบการณ์จะเพิ่มขึ้นทั้งจากการกดใช้ไอเทมและจากการคูณของเซิร์ฟเวอร์
  • ค่าประสบการณ์ จะเพิ่มขึ้นเฉพาะในช่วงวันเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น นอกช่วงเวลากิจกรรมผู้เล่นจะได้รับค่าประสบการณ์ตามปกติ