Loading...

War of Emperium 2019 : กฎ-กติกา การแข่งขัน

notice 2019-05-24 09:55:11


 

กฎ - กติกา การแข่งขัน รอบเก็บคะแนน
เฟ้นหาตัวแทน 7 ทีม สู่ RTC 2019

       เปิดฤดูกาลแข่งขัน War Of Emperium ศึกแห่งศักดิ์ศรี เฟ้นหากิลด์ที่แข็งแกร่งที่สุดจากทั้ง 3 เซิร์ฟเวอร์ Hera / Valhalla / Jellopy รวมทั้งสิ้น 7 กิลด์ เพื่อชิงชัยสู่เวทีแห่งเกียรติยศ สมรภูมิรบของคนพันธุ์แร็คฯ Ragnarok Thailand Championship 2019 รอบ Grand Final 8 ทีมสุดท้าย หากคุณคิดว่ากิลด์คุณมีดี เตรียมตัวก้าวเข้าสู่สมรภูมิสุดโหดพร้อมกัน 7 มิถุนายนนี้ เดือดทุกพื้นที่แน่นอน!
 

 เตรียมยกเลิกระบบพันธมิตรชั่วคราว ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 >> มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 << 

 

https://ro.exe.in.th/woe2019
 


 

 

 • เริ่มการแข่งขัน : วันที่ 7 มิถุนายน 2562
   
 • สิ้นสุดการแข่งขัน : วันที่ 26 มิถุนายน 2562
   


 

การแข่งขันในรอบเก็บคะแนน จะทำการแข่งขันแบบออนไลน์ ซึ่งปีนี้จะมีการแข่งขันเก็บคะแนนในรูปแบบใหม่ดังนี้

 • ในแต่ละวันที่ทำการแข่งขัน Guild War 1 กิลด์สามารถยึดครองปราสาทได้สูงสุด 2 หลัง (ปราสาทแต่ละหลังจะมีคะแนนที่ไม่เท่ากัน)
   
 • หากกิลด์ใดมีการยึดครองปราสาทมากกว่า 2 หลัง  จะคิดคะแนนจากปราสาทหลังที่มีคะแนนมากที่สุด 2 อันดับ

  ยกตัวอย่างเช่น

  วันที่่ 12 มิถุนายน กิลด์ A จาก Server Hera ครองบ้าน 4 หลัง ได้แก่
  1. Abor of Light (0.7คะแนน)
  2. Nurnberg (4 คะแนน)
  3. Red palace (1คะแนน)
  4. Shadow Of Buddha (1.5 คะแนน)
  จะคิดคะแนน 2 หลังที่มีคะแนนมากที่สุด คือ Nurnberg (4 คะแนน) และ Shadow Of Buddha (1.5 คะแนน) จะเท่ากับวันนั้นกิลด์ A ได้ 5.5 คะแนน

   
 • คะแนน Tech ของปราสาทจะไม่ถูกนำมานับรวมในการคิดคะแนนของการแข่งขันในปีนี้

 

 

** วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ทีมงานจะเข้าไปทำการรีเซ็ตบ้าน (เฉพาะบ้าน WOE1 เท่านั้น) เพื่อเริ่มการแข่งขันรอบเก็บคะแนน **
ทำการคืนบ้านให้กับเจ้าของเดิม (ก่อนที่ทีมงานทำการรีเซ็ต) หลังจากจบการแข่งขันรอบเก็บคะแนน วันที่ 27 มิ.ย. 62

 

ตารางคะแนนปราสาท และวันที่ทำการแข่งขัน Guild War เซิร์ฟเวอร์ Valhalla
 

 

 

ตารางคะแนนปราสาท และวันที่ทำการแข่งขัน Guild War เซิร์ฟเวอร์ Hera


ตารางคะแนนปราสาท และวันที่ทำการแข่งขัน Guild War เซิร์ฟเวอร์ Jellopy


 

    หมายเหตุ    

กิลด์ที่มีคะแนนยึดครองปราสาทสูงสุดของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ได้แก่ Sv.Hera 3 กิลด์ / Sv.Valhalla 1 กิลด์Sv.Jellopy 3 กิลด์ รวมทั้งสิ้น 7 กิลด์ จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่ศึกการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ เวทีแห่งเกียรติยศ สมรภูมิรบของคนพันธุ์แร็คฯ 

Ragnarok Thailand Championship 2019 รอบ Grand Final 8 ทีมสุดท้าย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้!

  

 1. แต่ละกิลด์จะต้องเข้าร่วม Guild War ประจำสัปดาห์ และ จะต้องมีสถานะเป็นกิลด์ผู้ครองปราสาทจนกระทั่งจบ Guild War ในวันนั้นๆ
   
 2. ระบบพันธมิตร จากกิลด์วอร์ จะถูกห้ามใช้งานในการแข่งขันนี้
  • ปราสาททุกหลังจะถูกยึดครองในนามของกิลด์ GM เพื่อเตรียมตัวไปใช้ในการแข่งวันที่ 7 มิถุนายน 2562
  • ปราสาททุกหลังจะถูก Reset เป็นศูนย์ ทั้งนี้จะมีการเก็บข้อมูลผู้ที่เคยครอบครองมาก่อน และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนี้จะมีการ Restore คืนไปให้เจ้าของเดิม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562
  1 กิลด์สามารถยึดครองปราสาทได้สูงสุด 2 หลัง หากยึดครองมากกว่า 2 หลัง  จะคิดคะแนนจากหลังที่มีคะแนนมากที่สุด 2 อันดับ

  จะทำการนับคะแนนเฉพาะวันที่มีการ Guild War เท่านั้น หลังจบ Guild War เวลา 22.01 น.
  • จะมีลักษณะการคิดคะแนนแบบบวกขึ้นเรื่อยๆ วอร์ต่อวอร์ (ไม่ใช่การคำนวนเพียงครั้งเดียวหลังจบการแข่งขัน)
  • การอัพเดตคะแนน จะอัพเดทภายใน 22.05 น. ของวันนั้น ที่หน้าเว็บไซต์ https://ro.exe.in.th/woe2019
 3. บทลงโทษ
  • กรณีนอกช่วงเวลา Guild War หากหัวหน้ากิลด์ที่มีการครอบครองปราสาทอยู่ ได้ทำการยุบกิลด์ ทางทีมงานจะทำการ
  แบนไอดีหัวหน้ากิลด์ถาวร
  • จากกรณีข้างต้น หากมีกิลด์เข้ามาทำการยึดครองปราสาทนอกช่วงเวลา Guild War การยึดปราสาทจะไม่ถูกคิดคะแนนในวอร์นั้น
  ยกตัวอย่างเช่น
  - เคสที่ 1 กิลด์ A เป็นเจ้าของบ้าน แต่ทำการยุบกิลด์ จากนั้นกิลด์ B เข้าไปตีบ้าน(นอกช่วงเวลากิลด์วอร์) หลังจากจบเวลากิลด์วอร์หาก กิลด์ B เป็นผู้ครอบครองบ้าน กิลด์ B จะไม่ได้รับการคิดคะแนนจากบ้านหลังดังกล่าว
  - เคสที่ 2 กิลด์ A เป็นเจ้าของบ้าน แต่ทำการยุบกิลด์ จากนั้นกิลด์ B เข้าไปตีบ้าน(นอกช่วงเวลากิลด์วอร์) แต่ในช่วงเวลากิลด์วอร์ กิลด์ C สามารถยึดครองบ้านได้สำเร็จ หลังจากจบกิลด์วอร์ กิลด์ C จะได้รับการคิดคะแนนจากบ้านหลังดังกล่าวตามปกติ

   
 4. หากคะแนนเท่ากัน จะตัดสินโดยเรียงลำดับดังต่อไปนี้
  • วัดจากจำนวนการครองปราสาทรวมตลอดทั้งการแข่งขัน
  • ในกรณีที่จำนวนปราสาทที่ครองเท่ากัน และ คะแนนปราสาทเท่ากัน ทีมงานจะตัดสินจากจำนวนของรายชื่อปราสาท ที่แต่ละกิลด์ทำการครอบครองโดยไม่ซ้ำกัน
   ยกตัวอย่างเช่น 
  - ในการแข่งขันรอบเก็บคะแนน กิลด์ A และ B มีคะแนนเท่ากัน 9 คะแนน และจำนวนปราสาทที่ครอง 6 หลังเท่ากัน ดังนี้                
    กิลด์ A ครองปราสาท 6 หลัง :: ได้แก่ Nurenberg ติดต่อกัน 6 วอร์ ทำให้มีคะแนนทั้งสิ้น 9 คะแนน
    กิลด์ B ครองปราสาท 6 หลัง :: ได้แก่ Lazreaguues ติดต่อกัน 4 วอร์ / วอร์ที่ 5 ครองปราสาท Kriemhild / วอร์ที่ 6 ครองปราสาท Bamboo forest รวมคะแนนทั้งสิ้นเป็น 9 คะแนน

    ผลการตัดสินในครั้งนี้จะถือว่ากิลด์ B เป็นฝ่ายชนะ เนื่องจากรายชื่อปราสาทที่กิลด์ B ได้ทำการครอบครองมีไม่ซ้ำกันถึง 3 หลัง คือ Lazreaguues, Kriemhild, Bamboo forest ในขณะที่กิลด์ A ครองปราสาทซ้ำกันเพียงหลังเดียวคือ Nurenberg
  • หากยังไม่สามารถหาผู้ชนะได้ ทางทีมงานจะแจ้งวิธีการในการตัดสินให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

  • กรณีที่เกิดปัญหาต่างๆที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปัญหาเซิฟเวอร์หรือปัญหาจากการ Patch ต่างๆ ทีมงานจะถือว่าผู้เข้าแข่งขันทุกท่านอาจจะได้รับผลกระทบพร้อมๆกัน ดังนั้น การแข่งขันในรอบนั้นทีมงานจะยึดถือผลการครอบครองบ้าน หลังจบเวลา Guild War เวลา 22.01 น. เป็นสำคัญ

 5. คะแนน จะอัพเดทในวันนั้นๆ ภายในเวลา 22.05 น.

 6. ยกเลิกระบบพันธมิตรชั่วคราวตลอดช่วงระยะเวลาการแข่งขัน

 7. หากยืนยันการรับสิทธิ์แล้วไม่มาเข้าแข่งขันที่งานจะถูกพิจารณาแบนไอดีเกมถาวร และไม่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในปีถัดไป

 8. การกระทำผิดตาม กฎกติกาการเล่นเกม Ragnarok Online จะถูกตัดสิทธิ์เข้าแข่งขัน และถูกดำเนินการลงโทษตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

 9. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


 

Al De Baran

รายชื่อปราสาท
Neuschwanstein (aldeg_cas01)
Hohenschwangau (aldeg_cas02)
Nuernberg (aldeg_cas03)
Wurzburg (aldeg_cas04)
Rothenburg (aldeg_cas05
      Geffen

รายชื่อปราสาท
Leprion (gefg_cas01)
Jyolbriger (gefg_cas02)
Yssnelf (gefg_cas03)
Bergel (gefg_cas04)
Melcedez (gefg_cas05)
     

Prontera

รายชื่อปราสาท
Kriemhild (prtg_cas01)
Swanhild (prtg_cas02)
Lazreagues (prtg_cas03)
Skoegul (prtg_cas04)
Kendul (prtg_cas05)

 

Payon

รายชื่อปราสาท
Arbor of Light (payg_cas01)
Garden of Heaven (payg_cas02)
Shadow of Buddha (payg_cas03)
Red Palace (payg_cas04)
Bamboo Forest (payg_cas05)

  

 

ตัวอย่างรูปแบบการคิดคะแนน (คิดคำนวนหลังจบ Guild War เวลา 22.01 น.)
 

 • กรณียึดครองสูงสุด 2 ปราสาท ตามกติกา

วันที่ 8 มิถุนายน กิลด์ A จาก Server Hera ทำการแข่งขัน โดยยึดครองปราสาท Neuschwanstein (1คะแนน) และ Bamboo Forest (3 คะแนน) กิลด์ A จะได้คะแนนในวอร์แรกไป 4 คะแนน

 

 • กรณียึดครองมากกว่า 2 ปราสาท

วันที่่ 12 มิถุนายน กิลด์ A จาก Server Hera ทำการแข่งขัน โดยยึดครองปราสาท Abor of Light (0.7 คะแนน), Nurnberg (4 คะแนน) และ Red palace (1คะแนน) กิลด์ A จะได้คะแนนในวอร์นี้ไป 5 คะแนน เนื่องจากตามกติกา หากมีการยึดครองมากกว่า 2 ปราสาทในวันที่ทำการแข่งขัน จะคิดคะแนนจากปราสาทหลังที่มีคะแนนมากที่สุด 2 อันดับ นั่นก็คือ Nurnberg (4 คะแนน) + Red Palace (1 คะแนน) = 5 คะแนน


 

สิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน Ragnarok Thailand Championship 2019 รอบ Grand Final 8 ทีมสุดท้าย
 

 • กิลด์ที่มีคะแนนยึดครองปราสาทสูงสุดของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ได้แก่ Sv.Hera 3 กิลด์ / Sv.Valhalla 1 กิลด์Sv.Jellopy 3 กิลด์ 
  รวมทั้งสิ้น 7 กิลด์ จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่ศึกการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ RTC 2019 รอบ Grand Final

   

 รายละเอียดของรางวัล และ กติกาการแข่งขัน RTC 2019 รอบ Final  จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ 

 เพิ่มช่วงเวลาเคอร์ฟิว 20.00 น. - 22.00 น. ทุกเซิร์ฟเวอร์ ทุกวันที่มีการกิลด์วอร์
ตามกฎข้อ 4.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้ความสามารถของ Skill เพื่อกลั่นแกล้งหรือขัดขวางผู้เล่นอื่น อาธิเช่น การป่วน Warp
จะเพิ่มบทลงโทษแก่ทุกไอดีที่กระทำผิด ระงับการให้บริการ (แบนไอดี) ระยะเวลา 30 วัน แทน! มีผลทันทีตลอดระยะเวลาการแข่งขัน


 


 

ของรางวัลสนับสนุนการ Guild War สำหรับกิลด์ที่มีการครอบครองบ้าน (หลังจบกิลด์วอร์) จะได้รับไอเทมสนับสนุนตามกลุ่มประเภทเซิร์ฟเวอร์ (โดย 1 กิลด์ มี 1 สิทธิ์ ในการรับของรางวัล ต่อการวอร์แต่ละครั้ง ) ซึ่งจะถูกส่งเข้าไอดีตัวละครหัวหน้า Guild นั้นๆ (รับที่ NPC Cool Event Crop Employee เมือง Alberta) ในทุกๆวันพฤหัส ดังนี้

 

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Hera / Valhalla
Siege White Potion Box (100 ขวด) จำนวน 100 กล่อง (1 กิลด์ มี 1 สิทธิ์ ในการรับของรางวัล ต่อการวอร์แต่ละครั้ง )
สามารถกดรับของรางวัลได้ที่ระบบ Rodex

 

 

 

สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Jellopy
Delicious Fish 10,000 ea และ Strawberry 1,000 ea (1 กิลด์ มี 1 สิทธิ์ ในการรับของรางวัล ต่อการวอร์แต่ละครั้ง )
สามารถรับของรางวัลได้ที่ NPC : Cool Event Crop employe

 

  

 อัพเดตรายชื่อกิลด์ที่ได้รับสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขัน RTC 2019 รอบ Grand Final 8 ทีมสุดท้าย 

 

 RTC 2018 : Champion Invitation  

   กิลด์รับเชิญแชมป์รายการ RTC 2018 ได้แก่ Alternative indy จะได้รับสิทธิ์เป็นทีมเชิญ (Invited Team) สู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายของรายการแข่งขัน RTC 2019 อย่างเป็นทางการ

 

 


 

เหลือที่ว่างอีกเพียง 7 กิลด์สุดท้ายเท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่ศึกการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ของปี

RTC 2019 รอบ Final ชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนี้

ซึ่งจะทำการแข่งขันแบบ 10 vs 10 โดยใช้ Hi-Class (เลือกได้ครบทั้ง 13 อาชีพ) ภายในทีมเดียวกันไม่สามารถใช้อาชีพซ้ำได้
ยกเว้นอาชีพ High Priest ที่สามารถใช้ลงแข่งขันซ้ำได้มากสุดเพียง 2 ตัว เท่านั้น รับรองว่าดุเดือดกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอน!