Loading...

ย้อนวันวาน “เวล Fun Fun มันส์ยันหว่าง” ต้อนรับวันเด็ก

activities 2017-01-12 15:36:50

ย้อนวันวาน “เวล Fun Fun มันส์ยันหว่าง” ต้อนรับวันเด็ก

           เตรียมพร้อมย้อนวันวานสมัยครั้งเล่น Ragnarok กันยันหว่างอีกครั้ง ต้อนรับวันวานที่คิดถึงสมัยเด็กกับการคูณค่าประสบการณ์และอัตราดรอปแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คูณทั้งวันตลอด 24 ชั่วโมง!! เริ่มคูณ 6 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 พร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์!!

 

 

เริ่ม : 6 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น.

สิ้นสุด : 13 มกราคม 2560 เวลา 22.00 น.

โดยจะแบ่งช่วงระยะเวลาการคูณค่าประสบการณ์และอัตราดรอปเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้

[1] 10.01 - 22.00 = EXP 150%
[2] 22.01 - 10.00 = Drop 125%

 

วันที่ เริ่ม  EXP  DROP
6 ม.ค. 60 15.00 - 22.00 น. 150%  
22.01 - 10.00 น.   125%
7 ม.ค. 60 10.01 - 22.00 น. 150%  
22.01 - 10.00 น.   125%
8 ม.ค. 60 10.01 - 22.00 น. 150%  
22.01 - 10.00 น.   125%
9 ม.ค. 60 10.01 - 22.00 น. 150%  
22.01 - 10.00 น.   125%
10 ม.ค. 60 10.01 - 22.00 น. 150%  
22.01 - 10.00 น.   125%
11 ม.ค. 60 10.01 - 22.00 น. 150%  
22.01 - ก่อนปิด MA   125%
12 ม.ค. 60 หลังปิด MA - 22.00 น. 150%  
22.01 - 10.00 น.   125%
13 ม.ค. 60 10.01 - 22.00 น. 150%  

 

  • ในระยะเวลากิจกรรมค่าประสบการณ์ (EXP) และ ค่าประสบการณ์อาชีพ (Job EXP) จะเพิ่มขึ้นในอัตรา x 1.5 เท่า และอัตราการดรอปไอเทม เพิ่มขึ้นในอัตรา x 1.25 เท่า ในทุกเซิร์ฟเวอร์
  • ค่าประสบการณ์ (EXP) และอัตราการดรอปไอเทมจะแบ่งคูณเฉพาะช่วงวันเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากอยู่ในช่วงเวลาที่คูณ EXP ผู้เล่นจะได้รับดรอปในอัตราปกติ หากอยู่ในช่วงเวลาคูณดรอป ผู้เล่นจะได้รับอัตรา EXP ตามปกติ
  • หากใช้ไอเทม Field Manual และ Job Manual ในช่วงระยะเวลากิจกรรม การคิดค่าประสบการณ์จะเพิ่มขึ้นทั้งจากการกดใช้ไอเทมและจากการคูณของเซิร์ฟเวอร์
  • หากใช้ไอเทม Bubble Gum ในช่วงระยะเวลากิจกรรม การคิดค่าอัตราดรอปจะเพิ่มขึ้นทั้งจากการกดใช้ไอเทมและจากการคูณของเซิร์ฟเวอร์
  • นอกช่วงเวลากิจกรรมผู้เล่นจะได้รับค่าประสบการณ์และอัตราดรอปตามปกติ
  • ผู้เล่นสามารถตรวจสอบอัตรการคูณ EXPและดรอปได้ทางตัวอัษรสีเหลืองที่จะปรากฏด้านบนหน้าจอทุกครั้งที่เข้าเกมใหม่ หากไม่ได้รับอัตราการคูณ EXPและดรอปตามที่กำหนด ให้ผู้เล่นเปลี่ยนแมพหรือรีล็อคเกมใหม่อีกครั้ง