รายละเอียดกิจกรรม
1. สะสมไอเทมที่ต้องการจากภารกิจ 1 ใน 27 ชนิดที่กำหนด
2. วันที่ 23 ก.พ. - 2 มี.ค. นำไอเทมที่สะสม พร้อมเงิน Zeny ภายในเกม นำมาแลกเป็นตั๋ว Extreme Ticket 2017 ได้ที่ NPC EXE Event ณ เมือง Alberta
3. เลือกประเภทเซ็ตที่ต้องการใช้แลก (จากทั้ง 3 เซ็ต) และเลือกชนิดไอเทมที่ต้องการนำไปแลกเปลี่ยนเป็นตั๋ว (ใช้เพียงแค่ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น)
    เช่น Fabric 250 ea + 70,000 Zeny ก็จะได้รับตั๋ว Extreme Ticket 1 ea
4. สะสมตั๋ว Extreme Ticket เพื่อใช้แลกสิทธิ์เปิดกล่องรางวัลพิเศษ
5. วันที่ 10 มี.ค. ระบบจะแปลงตั๋วเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เพื่อใช้แลกรางวัล
6. วันที่ 11-12 มี.ค. ใช้สิทธิ์ในการแลกกล่องรางวัลพิเศษ โดยมี 2 ช่องทางดังนี้
    - แลกกล่องที่หน้างาน Extreme Games 2017 จะใช้ตั๋ว 15 ใบ / 1 กล่อง
    - แลกออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ ROEXE จะใช้ตั๋ว 20 ใบ / 1 กล่อง